Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda

Autobusová zastávka v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 394 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

Dunajská Streda (35x), Šamorín (33x), Nový Život (25x), Veľký Meder (20x), Okoč (19x), Zlaté Klasy (15x), Kračany (14x), Kráľovičove Kračany (13x), Horná Potôň (12x), Potôň (12x), Dolný Štál (12x), Rastice (12x), Lehnice (11x), Opatovský Sokolec (11x), Kostolné Kračany (11x), Hviezdoslavov (11x), Gabčíkovo (11x), Holice (11x), Eliášovce (10x), Čiližská Radvaň (10x), Orechová Potôň (9x), Malé Blahovo (9x), Čenkovce (9x), Veľký Lég (9x), Kútniky (9x), Kvetoslavov (9x), Topoľníky (8x), Jahodná (8x), Lég (8x), Veľká Paka (8x)

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 1 z 7

Šamorín, Dubová, Trhová Hradská, č.d.280, Orechová Potôň, Slovakiaring, Čiližská Radvaň, Vrbina, Kútniky, PD, autobusová zastávka, Vieska, otoč., Jahodná, most, Holice, rázc., Čiližská Radvaň, Jednota, autobusová zastávka, Michal na Ostrove, Padáň, ihrisko, Dunajská Streda,,Mäsokombinát, Michal na Ostrove, Kolónia, Kútniky, Blažov, Gabčíkovo, stupeň VE, Kvetoslavov, Pri kríži, Jahodná, cintorín, Vojka nad Dunajom, Nový Život, Obecný úrad, Orechová Potôň, RD, Veľký Meder, nemocnica, Dunajská Streda,,rešt.Hubertus, Horný Bar,,PD, Rohovce, ZŠ, Autobusová stanica, Báč,rázc., Janíky,Dolné Janíky, Sap, Dunajská Streda,,SLSP, Šamorín, Kráľovianky, Šamorín, ZŠ Mliečno, Veľé Dvorníky, Búšlak, Veľký Meder - Bratislavská cesta, Veľká Paka, kostol, Hviezdoslavov,,Hlavná 22, Jahodná, osada Bifár, Bellova Ves, Nagyhegy, Topoľníky, bytovky, Malé Dvorníky, Ňárad, most, Veľký Meder, Šarkanovská osada, Šamorín, Bratislavská cesta, Báč, OcÚ, Okoč, ZŠ, Hviezdoslavov,,Hájovňa, Lehnice, žel. st., Lehnice, Sása, Ňárad, ZŠ, Rohovce, rázc. Kyselica (1.0), Holice, Malá Budafa, Michal na Ostrove, Šamorín, Aut. stanica, Billa, Janíky, Horné Janíky, Holice, Veľká Budafa, Ohrady, Nová štvrť, Gabčíkovo, Dom služieb, Nový Život, Vojtechovce

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 2 z 7

Veľký Meder, Ižop, č.d.6, Blahová, kríž, Holice, zdrav. str., Nový Život, Veterná, Blatná na Ostrove,,OcÚ, autobusová zastávka, Šamorín, Čilistov, Mad, Veľká Paka, PD, Báč,rázc., Šamorín, ZŠ Mateja Bela, Blatná na Ostrove,,č.d.208, Veľký Meder, Nový Dvor, Šamorín, Hlboká, Okoč, ZŠ, Veľký Meder, Ižop, pusta rázc., Kyselica, Gabčíkovo, Dunajská ul., Mierovo, Rázcestie, Blatná na Ostrove,,rázc., Kostolné Kračany, kostol, Pataš, farma, Nový Život, Hóstágy, Nový Život, Tonkovce, Nový Život, Malé Tonkovce, Šamorín, Gútorská cesta, Orechová Potôň, rázc.k žel.st., Holice, Čechová, Šamorín, Senecká cesta, Dolný Štál, cint., Trstice, č.d.580, Šamorín, Kráľovianky, Okoč, cukráreň, Dolný Štál, mlyn, Čenkovce, Škola, Kostolné Kračany, Pinkove Kračany, Nový Život, Zvonica Vojtechovce, Hubice, Potônske Lúky, č.d.26, Dunajská Streda,,priem.areál I., Michal na Ostrove, Holice, rázc., Okoč, Gojáš pusta, Lehnice, č.d.235, Okoč, Opat. Sokolec, Dropie rázc., Trnávka, č.d.75, Rohovce, rázc. Trnávka (2.0), Baloň, potraviny, Veľký Meder, Tesco, Veľká Paka, záhradníctvo, Okoč, PD, Mad, Vrakúň, kult. dom, Holice, priem. areál, Šamorín, Aut. stanica, Čiližská Radvaň, strážny dom, Bellova Ves, rázc., Kútniky, Kolónia, Zlaté Klasy, Obecný úrad, Blatná na Ostrove,,rázc.

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 3 z 7

Pataš, č.d.163, Lehnice, Jednota, Kvetoslavov, Pri kríži, Baloň, Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, Kútniky, OcÚ, Kútniky, Blažov, rázc., Termálne kúpalisko, Kútniky, Blažov, Nová Štvrť, Čenkovce, Maslovce, Zlaté Klasy, Bratislavská, Holice, pomník, Dunajská Streda, nemocnica, Veľká Paka, kostol, Dobrohošť, Jednota, Oľdza, Rybník, Veľké Blahovo, Europack, Mierovo, Kostol, Veľký Meder, Edscha, Kvetoslavov, Žel. stanica, Kľúčovec, č.d.144, Kostolné Kračany, Šipošovské Kračany, Šamorín,Čilistov,x-bionic aquapark, Okoč, Opat. Sokolec, Dropie, Čenkovce, Škola, Janíky, Horné Janíky, Kostolné Kračany, stráž. dom, Holice, Stará Gala, Vrakúň, Malý háj rázc., Trhová Hradská, kostol, Lehnice, DSS, Veľký Meder, Ižop, OcÚ, Oľdza, Obecný úrad, Malé Dvorníky, transformátor, Okoč, kostol, Lúč na Ostrove, Malá Lúč, č.d.25, Povoda, Okoč, kostol, Gabčíkovo, Nová osada, Trnávka, Jednota, autobusová zastávka, Boheľov, Jednota, Dolný Štál, ZŠ, Okoč, Nagyszep pusta, Vydrany, č.d.368, Šamorín, Senecká cesta, Čakany, Obecný úrad, Medveďov, Jahodná, osada Čotfa, Veľká Paka, žel. st., Dunajská Streda,,Malé Blahovo, Rohovce, rázc. Trnávka (2.0), Orechová Potôň, Lúky, Šamorín, Bučuháza, Nový Život, Kostol, Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, ráz., Veľká Paka, Čukárska Paka, Veľký Meder, Nová štvrť, Nový Život, Kostol, Nový Život, Svätá Trojica

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 4 z 7

Šamorín, Aut. stanica, Hviezdoslavov,,Hájovňa, Čiližská Radvaň, Topoľníky, nový rad, Orechová Potôň, rázc.k žel.st., Kútniky, č.d.44, Dunajsky Klátov, Dunajská Streda, nemocnica, Štvrtok na Ostrove, Šamorínska, Hviezdoslavov,,Hlavná 22, Baka,,kríž, Nový Život, Materská škola, Kľúčovec, č.d.34, Čenkovce, Obecný úrad, Dunajská Streda,,Hlavná ul., Šamorín, Gútorská cesta, Autobusová stanica, Jurová,,host.Jednota, Šamorín, Aut. stanica, Bodíky, strážny dom, Čenkovce, Obecný úrad, Jahodná, kúpalisko, Šamorín, Kultúrne stredisko, autobusová zastávka, Potônske Lúky, č.d.3, Oľdza, Obecný úrad, Kľúčovec, MŠ, Rohovce, pošta, Zlaté Klasy, Nový Trh, Bodíky, Jahodná, most, Gabčíkovo, ZVS, Pataš, OcÚ, Zlaté Klasy, Centrum, Orechová Potôň, rázc., Veľké Blahovo, Jednota, Gabčíkovo, č.d.946, Dunajská Streda,,Jesenského ul., Dolný Štál, mlyn, Topoľníky, Jánoštelek, Dunajská Streda, ÚSC, Šamorín, Bratislavská cesta, Sap, rybník, autobusová zastávka, Dunajská Streda,,OC Galéria - TESCO, Šamorín, ZŠ Mateja Bela, Zlaté Klasy, Obecný úrad, Padáň, č.d.86, Dunajská Streda, Mliečany, Merkantil, Kvetoslavov, Pri kríži, Okoč, žel. st., Dunajská Streda, Gabčíkovská č. 27, Veľký Meder, Thermal Corvinius, Šamorín, Šámot, Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta, Padáň, hasičská zbroj., Oľdza, Rybník, Nový Život, Materská škola, Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, ráz., Holice, ZŠ

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 5 z 7

Vojka nad Dunajom, jazero, Topoľníky, č.d.101, Rohovce, Štrkovec, Nový Život, Obecný úrad, Lúč na Ostrove, č.d.38, Jahodná, osada Vermeš, Horná Potôň, OcÚ, Dunajská Streda,,Galantská cesta, Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc., Nový Život, Vojtechovce, Čenkovce,,Čörge, Okoč, inseminačná stanica, Šamorín, Mliečno, Pataš, Milinovice, Dolný Štál, ZŠ, Baka,,Jednota, Dunajská Streda, Mliečany, autobusová zastávka, Dunajská Streda,,Jilemnického ul.ZŠ, Šamorín, ZŠ Mliečno, Vydrany, Mad, Malý Mad, Mierovo, Rázcestie, Topoľníky, Dolné, Lehnice, Masníkovo, Malé Dvorníky, Obchodná zóna, Bodíky, Kráľova lúka rázc., Vojka nad Dunajom, Vieska, nám., Gabčíkovo,,kostol, Královičove Kračany, Kľúčiar. Kračany, Medveďov, most, Nový Život, Malé Tonkovce, Trstice, č.d.580, Vrakúň, pošta, Dunajská Streda,,SLSP, Medveďov, OcÚ, Vrakúň, Kračanská cesta rázc., Blahová, nám., Zlaté Klasy, Ihrisko, Dunajský Klátov, č.d. 112, Orechová Potôň, Lúky, Horná Potôň, Čečínska Potôň, Ohrady. ZŠ, Gabčíkovo, Továrenská ul., Nový Život, Hóstágy, Veľký Meder, stavebniny, Dunajská Streda,,Povodská cesta, Veľká Paka, PD, Čenkovce, Čörge, Blatná na Ostrove,,OcÚ, Topoľníky, Horné, Povoda, č.d.41, Baka,,rázc., Horná Potôň, ZŠ, Macov,,OcÚ, Vrakúň, Cintorínska ul. rázc., Královičove Kračany, Kaštieľ, Zlaté Klasy, Centrum, Královičove Kračany, Jednota

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 6 z 7

Kostolné Kračany, Amadeho Kračany, Báč, OcÚ, Královičove Kračany, Etreho Kračany, Štvrtok na Ostrove, Čakanská, Saú, strážny dom, Holice, Póšfa, Mierovo, Šamorín, Mliečno, Veľké Dvorníky, Jednota, Dunajská Streda,,priem.areál II., Veľký Meder, kúp. areál, Nový Život, Veterná, Okoč, Jánošíkovo na Ostr., Šamorín, Aut. stanica, Jahodná, osada Čotfa, Gabčíkovo, OD, Kvetoslavov, Pri kríži, Dobrohošť, OcÚ, Nový Život, Svätá Trojica, Boheľov, č.d.63, Vieska, rázc., Veľký Meder, Obchodná akadémia, Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc. (1.0), Jurová,,ZŠ, Veľký Meder - Bratislavská cesta, Štvrtok na Ostrove, Trhové nám., Bellova Ves, nám., Horný Bar, DSS, Veľký Meder, Euromilk, Horné Mýto, Jednota, Horný Bar,,Jednota, Malé Dvorníky, ZŠ, Zlaté Klasy, Bratislavská, Lúč na Ostrove, MŠ, autobusová zastávka, Šamorín, Gymnázium, Kvetoslavov, Kostol, Rohovce, rázc. Kyselica (1.0), Orechová Potôň, slepačia farma, Horné Mýto, Solary, Horný Bar,,Šuľany, Šamorín, Aut. stanica, Čiližská Radvaň, Malá Radvaň, Trstená na Ostrove, Orechová Potôň, ZŠ, Královičove Kračany, Lesné Kračany, Šamorín, Hlboká, Ňárad, Jednota, Okoč, cukráreň, Okoč, Op. Sokolec, most, Dolný Štál, Jednota, Veľký Meder, Ižop, les, Topoľníky, šport. hala, Baloň, Povoda, Jednota, Zlaté Klasy, Centrum, Štvrtok na Ostrove, Trhové nám., Okoč, Opat. Sokolec, Dropie rázc., Dolný Bar, Jednota, Lehnice, Jednota

Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda:, 7 z 7

Horné Mýto, č.d. 68, Macov,,Jednota, Horná Potôň, Benkova Potôň, Čakany, Obecný úrad, Veľké Blahovo, č.d.30, Macov, č.d.149, Dunajská Streda,,rešt.Hubertus, Nový Život, Jazero, Šamorín, Dubová, Šamorín, Aut. stanica, Dolný Štál, Jednota, Zlaté Klasy, Ihrisko, Šamorín, Gymnázium, Trstená na Ostrove, Vieska, rázc., Mierovo, Kostol, Štvrtok na Ostrove, Čakanská, Čenkovce, Maslovce, Jurová,,PD, Jahodná, Jednota, Veľká Paka, Malá Paka, Kvetoslavov, Kostol, Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta, Hubice, Dolný Štál, cint., Lehnice, kostol, Malé Dvorníky, Jednota, Lúč na Ostrove, Malá Lúč, č.d.9, Kostolné Kračany, Moravské Kračany, Šamorín, Aut. stanica, Dolný Štál, žel. st., Billa, Janíky,Dolné Janíky, Nový Život, Jazero

autobusová zastávka inde

Dunajská Streda (35x), Šamorín (33x), Nový Život (25x), Veľký Meder (20x), Okoč (19x), Zlaté Klasy (15x), Kračany (14x), Kráľovičove Kračany (13x), Horná Potôň (12x), Potôň (12x), Dolný Štál (12x), Rastice (12x), Lehnice (11x), Opatovský Sokolec (11x), Kostolné Kračany (11x), Hviezdoslavov (11x), Gabčíkovo (11x), Holice (11x), Eliášovce (10x), Čiližská Radvaň (10x), Orechová Potôň (9x), Malé Blahovo (9x), Čenkovce (9x), Veľký Lég (9x), Kútniky (9x), Kvetoslavov (9x), Topoľníky (8x), Jahodná (8x), Lég (8x), Veľká Paka (8x)
autobusová zastávka v Dunajská Streda
autobusová zastávka v Šamorín
autobusová zastávka v Nový Život

Podobné, okres Dunajská Streda:

394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 8x prístav, 7x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 3x letisko, 2x heliport
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, okres Dunajská Streda

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-dunajska-streda.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.