Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » doprava

doprava v okres Dunajská Streda

doprava

394x autobusová zastávka, 14x železničná stanica, 8x prístav, 7x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 3x letisko, 2x heliport

doprava

Doprava v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 431 kusov doprava.

doprava inde

Šamorín (45x), Dunajská Streda (38x), Nový Život (25x), Veľký Meder (24x), Okoč (21x), Zlaté Klasy (15x), Potôň (15x), Dolný Štál (14x), Kračany (14x), Horná Potôň (14x), Opatovský Sokolec (13x), Gabčíkovo (13x), Hviezdoslavov (13x), Kráľovičove Kračany (13x), Lehnice (13x), Orechová Potôň (12x), Rastice (12x), Kvetoslavov (12x), Veľký Lég (11x), Holice (11x), Kostolné Kračany (11x), Kútniky (11x), Čiližská Radvaň (10x), Eliášovce (10x), Michal na Ostrove (10x), Malé Blahovo (10x), Lég (10x), Veľká Paka (10x), Topoľníky (9x), Čenkovce (9x)

Doprava, okres Dunajská Streda:, 1 z 8

Billa, Billa, Autobusová stanica Dunajská Streda, Trafika, Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Nový Život, Veterná, Nový Život, Veterná, Hviezdoslavov,,Hájovňa, Hviezdoslavov,,Hájovňa, Kvetoslavov, Kostol, Štvrtok na Ostrove, Čakanská, Štvrtok na Ostrove, Trhové nám., Kvetoslavov, Kostol, Štvrtok na Ostrove, Trhové nám., Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Šamorín, Aut. stanica, Hviezdoslavov,,Hlavná 22, Hviezdoslavov,,Hlavná 22, Štvrtok na Ostrove, Čakanská, Zlaté Klasy, Bratislavská, Šamorín, ZŠ Mliečno, Zlaté Klasy, Bratislavská, Šamorín, ZŠ Mliečno, Čenkovce,,Čörge, Šamorín,Čilistov,x-bionic aquapark, Zlaté Klasy, Ihrisko, Zlaté Klasy, Obecný úrad, Zlaté Klasy, Obecný úrad, Kvetoslavov, Žel. stanica, Šamorín, Senecká cesta, Šamorín, Bratislavská cesta, Šamorín, Senecká cesta, Nový Život, Vojtechovce, Šamorín, Bratislavská cesta, Nový Život, Vojtechovce, Mierovo, Janíky,Dolné Janíky, Nový Život, Svätá Trojica, Nový Život, Kostol, Kvetoslavov, Pri kríži, Nový Život, Kostol, Zlaté Klasy, Nový Trh, Janíky, Horné Janíky, Janíky, Horné Janíky, Nový Život, Svätá Trojica, Kvetoslavov, Pri kríži, Zlaté Klasy, Ihrisko, Oľdza, Obecný úrad, Šamorín, Čilistov, Šamorín, Gútorská cesta, Nový Život, Materská škola, Janíky,Dolné Janíky, Nový Život, Malé Tonkovce, Kvetoslavov, Pri kríži, Nový Život, Jazero

Doprava, okres Dunajská Streda:, 2 z 8

Kvetoslavov, Pri kríži, Nový Život, Jazero, Nový Život, Malé Tonkovce, Nový Život, Materská škola, Oľdza, Obecný úrad, Šamorín, Gútorská cesta, Zlaté Klasy, Centrum, Nový Život, Obecný úrad, Nový Život, Obecný úrad, Zlaté Klasy, Centrum, Zlaté Klasy, Centrum, Čenkovce, Maslovce, Čenkovce, Maslovce, Šamorín, ZŠ Mateja Bela, Šamorín, ZŠ Mateja Bela, Šamorín, Mliečno, Šamorín, Mliečno, Čenkovce, Škola, Čenkovce, Čörge, Čenkovce, Obecný úrad, Čenkovce, Škola, Čenkovce, Obecný úrad, Mierovo, Kostol, Mierovo, Kostol, Čakany, Obecný úrad, Čakany, Obecný úrad, Oľdza, Rybník, Oľdza, Rybník, Dunajská Streda,,OC Galéria - TESCO, Veľký Meder, Tesco, Trafika, Kvetoslavov, Trafic Shop, predaj lístkov, predaj lístkov, predaj lístkov, Gabčíkovo, Nová osada, Trstená na Ostrove, Dolný Štál, cint., Dolný Štál, cint., predaj lístkov, Dolný Štál, Gabčíkovo, Dom služieb, Dunajská Streda, Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, Dunajská Streda, ÚSC, SAD DS - Veľký Meder, Gabčíkovo,,kostol, Horná Potôň, Čečínska Potôň, Dolný Štál, mlyn, Dolný Štál, mlyn, Blatná na Ostrove,,rázc., Termálne kúpalisko, Blatná na Ostrove,,rázc., Dunajská Streda, nemocnica, Jurová,,ZŠ, Dunajská Streda, nemocnica, autobusová zastávka, Gabčíkovo, Dunajská ul., autobusová zastávka

Doprava, okres Dunajská Streda:, 3 z 8

Blatná na Ostrove,,č.d.208, Vieska, nám., Blatná na Ostrove,,OcÚ, Veľké Dvorníky, Jednota, Trhová Hradská, kostol, Vieska, otoč., autobusová zastávka, Dolný Štál, Jednota, Blatná na Ostrove,,OcÚ, Dunajská Streda, Gabčíkovská č. 27, Šamorín, Šámot, autobusová zastávka, Orechová Potôň, rázc., Šamorín, Kráľovianky, Dunajská Streda,,priem.areál I., Dolný Štál, ZŠ, Šamorín, Kráľovianky, Dunajská Streda,,rešt.Hubertus, Dunajská Streda,,Galantská cesta, Dunajská Streda,,rešt.Hubertus, Dunajská Streda,,priem.areál II., Vrakúň, Kračanská cesta rázc., Hubice, Hubice, Kostolné Kračany, stráž. dom, Královičove Kračany, Kľúčiar. Kračany, Dolný Štál, Jednota, Dunajská Streda,,Mäsokombinát, Malá Paka, Šamorín, Bučuháza, Malé Dvorníky, Jednota, Lehnice, Dolný Štál, ZŠ, Kostolné Kračany, Amadeho Kračany, Kostolné Kračany, Šipošovské Kračany, Okoč, Kostolné Kračany, Moravské Kračany, Královičove Kračany, Etreho Kračany, Orechová Potôň, Jahodná, Jednota, Dunajská Streda,,Jilemnického ul.ZŠ, Dunajská Streda,,Malé Blahovo, Jurová,,PD, Topoľníky, nový rad, Horný Bar,,Šuľany, Holice, Veľká Budafa, Štvrtok na Ostrove, Šamorínska, Medveďov, most, Medveďov, OcÚ, Gabčíkovo, Továrenská ul., Veľký Meder, Ižop, č.d.6, Malé Dvorníky, transformátor, Medveďov, Holice, ZŠ, Kyselica, Královičove Kračany, Kaštieľ, Veľký Meder, Topoľníky, Dolné, Topoľníky, č.d.101, Holice, zdrav. str.

Doprava, okres Dunajská Streda:, 4 z 8

Veľká Paka, Holice, Malá Budafa, Kostolné Kračany, Pinkove Kračany, Dolný Bar, Malé Dvorníky, ZŠ, Malé Dvorníky, Autobusová stanica, Dunajská Streda,,Jesenského ul., Autobusová stanica, Veľký Meder, kúp. areál, Topoľníky, šport. hala, Rohovce, ZŠ, Královičove Kračany, Lesné Kračany, Topoľníky, Horné, Rohovce, Štrkovec, Kvetoslavov, Nový Život, Zvonica Vojtechovce, Trnávka, č.d.75, Veľký Meder - Bratislavská cesta, Veľký Meder - Bratislavská cesta, Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta, Veľký Meder, Obchodná akadémia, autobusová zastávka, Veľký Meder, Euromilk, Horná Potôň, ZŠ, Topoľníky, bytovky, Trnávka, Jednota, Jurová,,host.Jednota, Topoľníky, Jánoštelek, Vrakúň, pošta, Veľký Meder, stavebniny, Okoč, Gojáš pusta, Orechová Potôň, RD, Dunajská Streda,,Hlavná ul., Gabčíkovo, ZVS, autobusová zastávka, Orechová Potôň, Lúky, Macov, č.d.149, Holice, Stará Gala, Michal na Ostrove, Dunajská Streda,,Malodvornícka cesta, Kútniky, Blažov, rázc., Trhová Hradská, č.d.280, Dunajská Streda,,Povodská cesta, Dunajská Streda,,SLSP, Veľký Meder, Thermal Corvinius, Veľký Meder, nemocnica, Horná Potôň, Benkova Potôň, Jahodná, osada Vermeš, Orechová Potôň, rázc.k žel.st., Královičove Kračany, Jednota, Dunajská Streda,,SLSP, Veľký Meder, Ižop, OcÚ, Orechová Potôň, rázc.k žel.st., Veľká Paka, Čukárska Paka, Šamorín, Kultúrne stredisko, Kvetoslavov zastávka, Okoč, Op. Sokolec, most, Michal na Ostrove, Orechová Potôň, ZŠ

Doprava, okres Dunajská Streda:, 5 z 8

Vojka nad Dunajom, Michal na Ostrove, Veľký Meder, Nová štvrť, Šamorín, Hlboká, Trstená na Ostrove, Jahodná, kúpalisko, Veľké Blahovo, Michal na Ostrove, Kolónia, Veľký Meder, Edscha, Veľké Blahovo, Europack, Jahodná, osada Bifár, Vojka nad Dunajom, Dolný Štál, žel. st., Nový Život, Tonkovce, Gabčíkovo, OD, Kútniky, Lúč na Ostrove, č.d.38, Holice, pomník, Jahodná, cintorín, Dunajská Streda, Mliečany, Merkantil, Michal na Ostrove, Dunajsky Klátov, Čiližská Radvaň, Malá Radvaň, Lúč na Ostrove, MŠ, autobusová zastávka, autobusová zastávka, Lúč na Ostrove, Malá Lúč, č.d.25, Kostolné Kračany, kostol, Nový Život, Hóstágy, Čiližská Radvaň, Nový Život, Hóstágy, Malé Dvorníky, Obchodná zóna, Dunajský Klátov, č.d. 112, Holice, Čechová, Dunajská Streda, Mliečany, Kútniky, č.d.44, Lehnice, Masníkovo, Orechová Potôň, Slovakiaring, Čiližská Radvaň, Jednota, Holice, Póšfa, Holice, priem. areál, Horné Mýto, č.d. 68, Lúč na Ostrove, Malá Lúč, č.d.9, Povoda, č.d.41, Veľé Dvorníky, Búšlak, Potônske Lúky, č.d.26, Horné Mýto, Jednota, Orechová Potôň, slepačia farma, Veľká Paka, Malá Paka, Lehnice, Jednota, Lehnice, žel. st., Lehnice, Jednota, Trstice, č.d.580, Trstice, č.d.580, Čiližská Radvaň, Vrbina, Gabčíkovo, č.d.946, Lehnice, DSS, Kútniky, PD, Lehnice, kostol, Kútniky, OcÚ

Doprava, okres Dunajská Streda:, 6 z 8

Lehnice, č.d.235, Okoč, ZŠ, Okoč, ZŠ, Orechová Potôň, Lúky, Okoč, žel. st., Veľký Meder, Nový Dvor, Šamorín, Gymnázium, Šamorín, Hlboká, Šamorín, Gymnázium, Veľké Blahovo, Jednota, Jahodná, most, Vrakúň, kult. dom, Potônske Lúky, č.d.3, Veľké Blahovo, č.d.30, Okoč, inseminačná stanica, Horná Potôň, OcÚ, Okoč, cukráreň, Vrakúň, Cintorínska ul. rázc., Jahodná, most, Okoč, cukráreň, Kútniky, Kolónia, Kútniky, Blažov, Šamorín, Dubová, Bellova Ves, nám., Veľká Paka, záhradníctvo, Veľká Paka, PD, Veľká Paka, kostol, Gabčíkovo, stupeň VE, Veľká Paka, kostol, Povoda, Jednota, Šamorín, Dubová, Povoda, Veľká Paka, žel. st., Ohrady. ZŠ, Ohrady, Nová štvrť, Veľká Paka, PD, Kútniky, Blažov, Nová Štvrť, Horný Bar,,PD, Horný Bar, DSS, Šamorín, Dobrohošť, OcÚ, Dolný Bar, Jednota, Dobrohošť, Jednota, Horný Bar,,Jednota, Okoč, kostol, Okoč, kostol, Kľúčovec, č.d.144, Okoč, Opat. Sokolec, Dropie, Rohovce, rázc. Trnávka (2.0), Lehnice, Sása, Blahová, nám., Vydrany, Mierovo, Rázcestie, Boheľov, Jednota, Vydrany, č.d.368, Rohovce, pošta, Kľúčovec, MŠ, Kľúčovec, č.d.34, Rohovce, rázc. Trnávka (2.0), Pataš, Milinovice

Doprava, okres Dunajská Streda:, 7 z 8

Bodíky, Padáň, hasičská zbroj., Blahová, kríž, Boheľov, č.d.63, Okoč, PD, Pataš, č.d.163, Ňárad, ZŠ, Ňárad, Jednota, Veľký Meder, Ižop, les, Macov,,Jednota, Baloň, Pataš, OcÚ, Baloň, potraviny, Padáň, č.d.86, Baka,,rázc., Baka,,kríž, Macov,,OcÚ, Baloň, Baka,,Jednota, Báč,rázc., Báč, OcÚ, Sap, rybník, Ňárad, most, Padáň, ihrisko, Báč, OcÚ, Mad, Báč,rázc., Sap, Mad, Mad, Malý Mad, Jahodná, osada Čotfa, Jahodná, osada Čotfa, Veľký Meder, Šarkanovská osada, heliport, Horné Mýto, Solary, Gabčíkovo, Holice, rázc., Holice, rázc., Okoč, Opat. Sokolec, Dropie rázc., Okoč, Opat. Sokolec, Dropie rázc., prístav, Vojka, Kyselica, Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, ráz., Královičove Kračany, Jastrabie Kračany, ráz., prístav, Vojka nad Dunajom, jazero, Vieska, rázc., Vieska, rázc., Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc. (1.0), Čiližská Radvaň, Vrbina, rázc., Čiližská Radvaň, strážny dom, Veľký Meder, Ižop, pusta rázc., Bodíky, strážny dom, Bellova Ves, Nagyhegy, Bellova Ves, rázc., Rohovce, rázc. Kyselica (1.0), Rohovce, rázc. Kyselica (1.0), Vrakúň, Malý háj rázc., Bodíky, Kráľova lúka rázc.

Doprava, okres Dunajská Streda:, 8 z 8

Pataš, farma, Mierovo, Rázcestie, Okoč, Nagyszep pusta, Okoč, Jánošíkovo na Ostr., Saú, strážny dom, heliport, prístav, Letisko Dunajská Streda - Malé Blahovo, prístav, VDG Yacht Centrum, Masníkovo

doprava inde

Šamorín (45x), Dunajská Streda (38x), Nový Život (25x), Veľký Meder (24x), Okoč (21x), Zlaté Klasy (15x), Potôň (15x), Dolný Štál (14x), Kračany (14x), Horná Potôň (14x), Opatovský Sokolec (13x), Gabčíkovo (13x), Hviezdoslavov (13x), Kráľovičove Kračany (13x), Lehnice (13x), Orechová Potôň (12x), Rastice (12x), Kvetoslavov (12x), Veľký Lég (11x), Holice (11x), Kostolné Kračany (11x), Kútniky (11x), Čiližská Radvaň (10x), Eliášovce (10x), Michal na Ostrove (10x), Malé Blahovo (10x), Lég (10x), Veľká Paka (10x), Topoľníky (9x), Čenkovce (9x)
doprava v Šamorín
doprava v Dunajská Streda
doprava v Nový Život
doprava v okres Dunajská Streda

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-dunajska-streda.oma.sk doprava

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.