Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » turistika » miesto

Miesto, okres Dunajská Streda

Miesto v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 754 kusov miesto.

Miesto, okres Dunajská Streda:, 1 z 13

Ižop, Záhumné, Dlhý hon, Veľký vrch, Veľká Lúč, Lúčné pole, Malý Lég, Čenkesfa, Tône, Pastvinné, Záhrady, Pri železnici, Štrkovisko, Živaj, Majer Bifár, Alba Régia, Ďatelinné, Nový majer, Dedinský Ostrov, Adamov les, Majer Albert, Pod ostrovom, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Malé Blahovo, Etreové, Pri jarku, Veľkolúčne, Beleháza, Belov dom, Pri prameni, Za humnami, Pod z hradami, Pri jazerách, Blatné jazero, Veľké jazero, Lúčne, Dolný hon, Nízka lúka, Pozemné, Lesíky, Gérč, Pri hradskej, Jarčeky, Dolná vinica, Čierne jazero, Nový kraj, Horné Balvany, Vínny kopček, Cigánske pole, Nová pusta, Pasienok, Vrbiny, Alžbetínske, Želiarske, Horný diel, Dolné kamenisté, Pasienok, Horná vinica, Veľký diel

Miesto, okres Dunajská Streda:, 2 z 13

Farské, Rohovské, Zvyšky, Dodatky, Veľký hon, Čenkovské, Vŕbie, Horné kamenisté, Balvan, Seniská, Pod záhradami, Lúčne polia, Dunajské, Stredné, Veľkojazerné hony, Za dedinou, Kapustnice, Na Barč, Starý lapoš, Štvrtocký balvan, Pasienky pri Hanoch, Ovocný kút, Horné, Kolónia, Vrbiny, Kapustniská, Stredný hon, Dolný hon, Cigléš, Andafa, Pri Čobanczi, Nové pozemky, Močaristé lúky, Lesné, Ostrov, Koňská lúka, Chrastie, Dunajskostredské, Čiližská Radváň, Veľká lúka, Lúčne, Pod záhradami, U ramien, Pri Dunaji, Kapustnisk, Vlčie kúty, Čigleš, Stredné, Orechovský hon, Dolné záhrady, Pri cestách, Malý les, Veľkoblatný, Báčsky dom, Veľká lúka, Kerei, Povodské, Pri baloňskej ceste, Vnútorné, Pod lesom

Miesto, okres Dunajská Streda:, 3 z 13

Cintorínské, Podzáhrady, Pri studni, Pri dvore, Pod záhradami, Rybník, Baromélés, Horné, Pri farme, Blatné, Pri Čiližské, Malá lúka, Malý ostrov, V studni, Malá Lúč, Malodunajské, Dlhá lúka, Malé Búry, Dolná čriedna stopa, Vládne, Malý Kálló, Baraní hon, Veľké lúky, Sihoťské lúky, Potočné, Za železnicou, Vnútorný Bodor, Konopné, Orechovské, Trstená, Lájoška, Hluché, Horný Bodor, Volské jazero, Cesta na pasienok, Na kompe, Baráni, Kompa, Dlhé zeme, Dlhý hon, Farská lúka, Svinská jama, Hadí chrbát, Za záhradami, Sihoťská lúka, Bohdan, Čomorská sihoť, Vonkajšie lúčne, Veľký Kálló, Sihoťské, Lesíky, Panské pole, Dolný Bodor, Blatá, Trávnopoľné, Včelia lúka, Lesíky u Trstíc, Ostrov Šoriakoš, Bližšie lúky, Horné záhrady

Miesto, okres Dunajská Streda:, 4 z 13

Nové zeme, Derék, Horná pastva, Dolné pasienky, Lókaj, Széked, Jozefov majer, Kopáčske, Na pažiti, Lúčné pole, Dolný baromélés, Vonkajšie lúky, Malodvornícke, Kapustniská, Senná dolina, Borinka, Stredný Bodor, Zadunajské lúky, Senné, Dolná sihoť, Za dedinou, Stoličné, Vtáči, Kapustové záhrady, Sihoťské a lúčne, Baraní, Dolné predlúčie, Dolná sihoť, Koťor, Topole a vrbiny, Studničný hon, Baraní, Topole a vrbiny, Vonkajšie predlúčie, Pavučí vrch, Lesík, Lúčne zeme, Čótfa, Šarkan pusta, Dolnohanské, Panské, Tajlák, Lúčne pole, Šajházske, Horná sihoť, Dolný hon, Korový ostrov, Német, Višňový, Lúky, Palinový vrch, Ižop, Baranie, Šoók pustatina, Lúčne, Búčúháza, Za železnicou, Homohanské, Bachor, Šarkan

Miesto, okres Dunajská Streda:, 5 z 13

Malá Moňota, Berhač, Háčik, Rakotťáš, Gárdoňské, Ádorské, Sihote, Pri šibeničke, Záhradky, Pri Jozefskom majeri, Horné lúky, Červený majer, Horný ostrov, Veľký kút, Zablatené, Čalovský les, Hanseg, Za lesom, Sihoťský pasienok, Pod cintorínom, Drobné Lúky, Bellovský hon, Pastvinné, Lapátoš, Čondor, Gárdoňský, Ondrejov ostrov, Ostrovné, Dolné pasienky, Zadunajské pole, Dlhé, U troch studní, Šestnásťhonové, Stredný hon, Záhumnie, Utajené, Pod studienkou, Kameniská, Staré pole pri studenej studni, Prikanálske lúky, Petrovce, Sihoťské, Báčsky rybník, Šarkan, Horné pasienky, Sihoť, Vinice, Starý ostrov, Bujdoši, Ambrušov kopec, Tonkovské, Malý pozemok, Benková Potôň, Čótfa, Lúky, Sihoť, Zadunajské, Pod višňovým, Fakov, Nad šamorínskou cestou

Miesto, okres Dunajská Streda:, 6 z 13

Široké, Lúčne polia, Čiližské, Sihoť za Dunajom, Hany, Záhumienky, Hanské pasienky, Podkové, Horný hon, Štátna cesta, Čopágó, Krátke, Za járkom, Horný hon, Kamenický, Antonia, Vyhliadka, Nové pole, Bellovské, Dolný ostrov, Dlhé, Vatale, Konopnice, Pridunajské, Pri močiari, Za dedinou, Pólsiahové, Karošské rameno, Plané višne, Pálffyovské, Pasienky na Hanoch, Soľnoostrovské, Pri moste, Mogor, Čilizský hon, Pod záhradami, Pri obecnej, Petrov, Soľnoostrovský, Horné, Krizna, Pod záhradami, Kamenné jazero, Býčí, Hornotopoľnícke, Lúčne pole, Ostrov, Biele rameno, Brestové, Staré pastviská, Horné lúky, Topel, Zadunajské lúky, Pri starom cintoríne, Šalamúnske zeme, Pri hradskej, Pri járku, Čiliz, Horné Topoľníky, Konopisko

Miesto, okres Dunajská Streda:, 7 z 13

Vnútorný majer, Kotor, Pažitné, Bodzianske, Višňový, Čanádsky močiar, Pod záhradami, Čiližské močiare, Pri Malom Dunaji, Dolný hon, Horný hon, Majer, Poľné, Za bodíckou cestou, Dolné zeme, Vranie, Cintorínske, Šulianske rameno, Kotliba, Doliny, Veľký starý les, Malá sihoť, Antonov majer, Hučiaci, Pri topoľovskej ceste, Dlhé diely, Venolské, Chabzolové, Dolné Topoľníky, Čanádske, Ivánko, Panža, Staré pole, Jánoštelek, Čakany, Pri vahadle, Nové zeme, Pastvinné, Jahodie, Pri kanáli, Novomestské, Boheľovské rybníky, Valentov prievoz, Balintová lúka, Krížna, Veľký les, Malá sihoť, Za humnami, Ostrovné, Nilaše, Pri hradskej, Sorják, Sihoň, Dolný ostrov, Likó, Malý ostrov, U veterného mlyna, Slivkové, Tehlový dom, Malé Rohovce

Miesto, okres Dunajská Streda:, 8 z 13

Paleovské, Za dedinou, Horný hon, Šollett, Prvý marotský, Šostarské, Pred kanálom, Stredný hon, Hlinené, Hony, Horné, Karápske, Slaný hon, Dolnobarský hon, Breh jazera, Prvý marótsky, Pastviny, Dieliky, Starý les, Pri šuľanskej ceste, Pridunajské, Dolné, Nad Pódafou, Heďbenéte, Čierny les, Palé, Druhý marotský, Dolinné, Pod hájom, Močiarovité, Hladká lúka, Pri Čörgeho puste, Kamenisté, Nad Mlynom, Vonkajší Karáp, Folajtó, Vlčia jama, Magla, Kamenná hranica, Syrové pri dunajské, Lúčne, Vendské, Dlhá tabuľa, Hrušovský majer, Nad dedinou, Dolné zeme, Zadunajské dolné, Horný Bárč, Za hrádzou, Žatevné lúky, Mokré lúky, Krajná ovčina, Vonkajšie pažitie, Kamenný most, Pri šibenici, Svätá trojica, Kaprovské jazero, Prútiny, Čiližské močiare, Na pastviskách

Miesto, okres Dunajská Streda:, 9 z 13

Šibeničný hon, Hanegeš, Hrušové, Kamenný most, Do horného mlyna, Medový kopec, Petrovské, Trnkové, Horné žily, Konopné, Farárska cesta, Millér, Medzi cestami, Severný Bečked, Tekereš, Konopiská, Horné ostrovy, Veľký hon, Za humnami, Obecné, Kalmárov, Kračanské horné, Prvotriedne, Barabášske a Benze, Banská dolina, Pri Madarásovi, Péterfa, Kustus, Horná Margit, Báčske a kamenistý, Pod záhradami horné, Hrušovské, Východný Bečked, Do dolného mlyna, Pri vŕbach, Pri Čenkesfi, Jazerné lúčky, Prútie, Horné hony, Druhový, Enedský hon, Panské, Ened pusta, Spoločný pasienok, Pred domami, Bačiakovo, Šostara, Dolné žily, Pastvinné, Ostrovné lúky, Ganč, Barania, Dlhý hon, Štvrtocké, Stredné Sihote, Barania pastva, Horná pastva, U ohrady, Podlesie, Malý kameň

Miesto, okres Dunajská Streda:, 10 z 13

Krátky hon, Pešinka, Dunajské polia, Dunajské lúky, Pri mierovskej ceste, Malý Fakov, Trstinné, Horné záhumnie, Horný hon, Lúčne, Na pasienkoch, Pri lesíku, Široký hon, Horný hon, Pod záhradami, Pred mostom, Štvrtocké, Dolný ostrov, Zadunajské, Veľký vrch, Za hornými záhradami, Hamuliakovské päťky, Družstevné, Anda zem, Dno, Štrkové, Dolné hony, Chenné, U mlyna, Pri Richterovom, Potkanie hony, Kapustnice, Kozmovské, Mlynské, Krajná oráčina, U mlyna, Nové trhovisko, Medzi árendovanými, Pastviny, Horné lúky, Druhotriedne, Chodníky, Stredný hon, Dolný hon, Čierne polia, Lesný ostrov, U majera Bendő, Milinovice, Pri hradskej, Okrúhla sihoť, Peteň, Pred Dunajom, Panské, Štátne, Zátone, Horný diel, Záhumnie, Barabá - Dlhé zeme, Pasienky, Hostinské

Miesto, okres Dunajská Streda:, 11 z 13

Dolné, Staré lúku na ostrove, Lúčne, Tonkovské, U kríčkov, Kapuheľ, Trávnatý, Horná pastva, Vrbové, Horná trieda, Ostrovný majer, Feještov, Ružové, Pri maďarskom, Šašina, Za Čiližským, Malý Forrád, Vrbina, Pri moste, Chrastie, Pod dedinou, Lúka, Dolná Margit, Stará lúka, Ostrov, Lúku od Dunaja, Pri domoch, Everské lúky, Čiližské, Žrebčí les, Kalač, Na štrkoviskách, Medzi cestou, Pri cintoríne, Veľké jazero, Čiližské močiare, Pod záhradou, Lúky, Spoločný pasienok, Studňovské, Veľký Forrád, Dunajské pasienky, Volský hon, Stredný hon, Pastierska lúka, Petrovské, Bendő, rameno Dunaja, Pod záhradami, Vyhĺbené, Trstiny, Štvrtiny, Pri hradskej, Dlháňske zeme, Dlhý hon, Dunajské ostrovy, Hruškový, Dlhé tále, Klín, Chodníkove

Miesto, okres Dunajská Streda:, 12 z 13

Malý ostrov, Pri hubickej ceste, Prvotriedne, Nad tomášovskou cestou, Pod šamorínskou cestou, Konopniská, Dolná pastva, Dolná trieda, Družstevné, Dlhé hony, Balašské, Pri pastúchskej ceste, Pri šamorínskej ceste, Piesčiny, Malé hamuliakovské, Macovská tabuľa, Želiarske, Dolné záhumnie, Dolný hon, Kračanské dolné, Pri kanáli, Horný Kerinc, Okrúhly ostrov, Pod Vrbinami, Žilka, Pšeničné, Veľký ostrov, Dvojité, Mliečanské, Južný Bečked, Tajša, Akolský les, Trávnik, Teplé blatá, Pieskovište, Čiližské močiare, Pasienok, Jaročné, Petrovské, Hlavný cíp, Chrenový, Hrudiny, Čeček, Dolná zem, Stredné, Za baloňskou cestou, Stredný a Horný cíp, Porkát, Gabčíkovo-Topoľníky, Stredný a Horný cíp, Hanmog, Pri tomášovskej ceste, Prosinská, Šárad, Bánovská dolina, Lúčne, Kopcovité, Dobytčia pastva, Zádunajské lesy, Dolný cíp

Miesto, okres Dunajská Streda:, 13 z 13

Pri kanáli, Veľky hon, Družstevné, Pasienky, Pri hrádzi, Prídunajské, Čérsky hon, Pod záhradami, Kamenné, Na prievoze, Veľký Ďolč, Petrovské, Pod tmavým, Pastó majer, Krajné, Pri kanáli, Kerinc, Kanál Kračany - Boheľov, Veľký hon, Pod vŕbami, Drieňovské a ohradový hon, Predné prutie, Pridunajské, Bélle pusta, Nížiny, Predný ostrov, Kárasové, Padaňské, Na čistinke, Úrlava, Pasienok, Spodná žila, Veľký les, Topoľové

miesto inde

Potôň (64x), Orechová Potôň (62x), Veľký Meder (61x), Horná Potôň (50x), Vrakúň (42x), Okoč (41x), Šamorín (41x), Gabčíkovo (39x), Veľké Blahovo (37x), Čečínska Potôň (34x), Lehnice (33x), Lúč na Ostrove (33x), Michal na Ostrove (32x), Dolný Štál (31x), Štvrtok na Ostrove (31x), Jahodná (29x), Kľúčovec (28x), Padáň (26x), Janíky (26x), Malé Blahovo (24x), Kračany (24x), Dolná Potôň (23x), Vydrany (22x), Malá Lúč (22x), Topoľníky (21x), Kostolné Kračany (21x), Nový Život (21x), Kráľovičove Kračany (21x), Blahová (20x), Čiližská Radvaň (19x)
miesto v Potôň
miesto v Orechová Potôň
miesto v Veľký Meder

Podobné, okres Dunajská Streda:

1066x turistika, 754x miesto, 105x strom, 48x orientačný bod, 35x chranený strom, 25x turistické informácie, 25x poľovnícky posed, 15x vodárenská veža, 12x studňa, 10x miesto na piknik, 10x prístrešok, altánok, 8x orientačná mapa, 7x ohnisko, 6x komín, 4x atrakcia, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dunajská Streda

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-dunajska-streda.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.