Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » turistika » miesto

Miesto, okres Dunajská Streda

Miesto v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 946 kusov miesto.

Miesto, okres Dunajská Streda:, 1 z 16

Ižop, Dlhý hon, Veľká Lúč, Záhumné, Vŕšky, Veľký vrch, Opátsky, Tône, Pasienok, Medzi cestami, Sokolce-Turi, Lúčné pole, Čenkesfa, Malý Lég, Horná vrbina, Pastvinné, Dolná vrbina, Záhrady, Pri železnici, Štrkovisko, Živaj, Alba Régia, Majer Bifár, Ďatelinné, Nový majer, Majer Albert, Adamov les, Pod ostrovom, Cintorínske, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Etreové, Beleháza, Pri jazerách, Veľkolúčne, Pri jarku, Pod z hradami, Pri prameni, Za humnami, Belov dom, Pozemné, Lúčne, Lesíky, Gérč, Dolný hon, Vrbiny, Na vŕšku, Bodoházske, Piesky, Úzke pole, Pri Čobanczi, Nízka lúka, Hnevlivé, Lesné, Maholánsky hon, U ramien, Stredný hon, Veľké jazero

Miesto, okres Dunajská Streda:, 2 z 16

Čiližská Radváň, Blatné jazero, Horné Balvany, Alžbetínske, Vŕbie, Vínny kopček, Čierne jazero, Zvyšky, Dolná vinica, Veľký diel, Lúčne polia, Jarčeky, Pri Čiližské, Báčsky dom, Nový kraj, Horný diel, Cigánske pole, Horné kamenisté, Želiarske, Pod hradskou, Dodatky, Pri baloňskej ceste, Vrbiny, Horná vinica, Nová pusta, Pasienok, Farské, Seniská, Veľký hon, Čenkovské, Horné, Rohovské, Stredné, Pri hradskej, Pasienok, Pod záhradami, Dolné kamenisté, Pri dvore, Nad hradskou, Ovocný kút, Podzáhrady, Štvrtocký balvan, Na Barč, Veľkojazerné hony, Pod záhradami, Pod záhradami, Balvan, Lúčne, Dunajskostredské, Vnútorný Bodor, Malý les, Včelia lúka, Baraní hon, Za dedinou, Dolná čriedna stopa, Stredný hon, Ostrov Šoriakoš, Čomorská sihoť, Svinská jama, Vonkajšie lúčne

Miesto, okres Dunajská Streda:, 3 z 16

Vládne, Blatá, Starý lapoš, Sihoťské, Baromélés, Stredné, Panské pole, Kompa, Dlhá lúka, Veľké lúky, Kolónia, Bohdan, Na kompe, Orechovské, Malá Lúč, Za svoradskou cestou, V studni, Vnútorné, Veľká lúka, Za železnicou, Sihoťská lúka, Kapustnice, Malá lúka, Bližšie lúky, Malý ostrov, Dlhé zeme, Dolný Bodor, Trávnopoľné, Želiarske, Potočné, Horné, Dunajské, Baráni, Vlčie kúty, Rybník, Pasienky pri Hanoch, Konopné, Dolný hon, Hluché, Pri studni, Malodunajské, Hadí chrbát, Blatné, Veľká lúka, Veľkoblatný, Sihoťské lúky, Nové pozemky, Za záhradami, Malé Búry, Chrastie, Kerei, Pri miloslavskej stanici, Pod lesom, Andafa, Kapustniská, Horný Bodor, Lájoška, Dolné záhrady, Vonkajšie lúky, Pri Dunaji

Miesto, okres Dunajská Streda:, 4 z 16

Povodské, Farská lúka, Lesíky, Horné záhrady, Pri farme, Cintorínské, Stredný Bodor, Sihoťské a lúčne, Ostrov, Lúčné pole, Kopáčske, Cesta na pasienok, Koňská lúka, Veľký Kálló, Lesíky u Trstíc, Vonkajšie predlúčie, Volské jazero, Cigléš, Pri cestách, Čigleš, Malý Kálló, Dolné pasienky, Močaristé lúky, Nové Košariská, Kapustnisk, Dlhý hon, Trstená, Dolné predlúčie, Stoličné, Za dedinou, Senné, Zadný diel, Veľký diel, Lókaj, Széked, Baraní, Dolná sihoť, Na pažiti, Nové zeme, Veľký les, Bukor, Kapustniská, Čierna voda, Koťor, Malodvornícke, Veľký Baronáš, Derék, Malý diel, Topole a vrbiny, Mŕtvy Dunaj, Dolný baromélés, Žabí hrad, Pri Dunaji, Topole a vrbiny, Zadunajské lúky, Vtáči, Orechovský hon, Studničný hon, Panská lúka, Dolná sihoť

Miesto, okres Dunajská Streda:, 5 z 16

Horná pastva, Senná dolina, Kapustové záhrady, Baraní, Pavučí vrch, Lúky, Pastvinné, Za železnicou, Háčik, Horné lúky, Petrovce, Horná sihoť, Lúčne pole, Dolnohanské, Sihoťský pasienok, Višňový, Ádorské, Dlhé, Za bratislavskou cestou, Hany, Šajházske, Prikanálske lúky, Ondrejov ostrov, Starý ostrov, Malá Moňota, Tajlák, Vinice, Podkové, U troch studní, Homohanské, Korový ostrov, Za vodou, Široké, Čalovský les, Drobné Lúky, Baranie, Sihoť za Dunajom, Kameniská, Hanseg, Gárdoňské, Bachor, Malý pozemok, Búčúháza, Zablatené, Palinový vrch, Staré pole pri studenej studni, Nad šamorínskou cestou, Za vodou, Lúčne polia, Horné pasienky, Berhač, Pri cintoríne, Záhumienky, Benková Potôň, Zadunajské, Dolné pasienky, Veľký kút, Lúčne zeme, Ambrušov kopec, Šarkan pusta

Miesto, okres Dunajská Streda:, 6 z 16

Hanské pasienky, Bujdoši, Panské, Pod cintorínom, Šarkan, Ižop, Rakotťáš, Utajené, Čanádsky močiar, Borinka, Jozefov majer, Dolný hon, Pasienky na Hanoch, Pod višňovým, Majer, Za járkom, Horný ostrov, Pod studienkou, Sihote, Sihoť, Pri jelčianskom, Horný hon, Pri Dunaji, Za farmou, Bodzianske, Šarkan, Záhradky, Na Malošúrskom, Sihoť, Pažitné, Lúčne, Zadunajské pole, Gárdoňský, Poľné, Dolný hon, Za Maholánkou, Lesík, Lapátoš, Čopágó, Na pieskovisku, Čiližské, Pri močiari, Vatale, Čótfa, Bikše, Horné, Pridunajské, Pri šibeničke, Kamenné jazero, Biele rameno, Šulianske rameno, Horný hon, Čilizský hon, Dyňový hon, Zátoň, Čiližské močiare, Obora, Zadunajské lúky, Pašienka, Pod záhradami

Miesto, okres Dunajská Streda:, 7 z 16

Štátna cesta, Valentov prievoz, Konopisko, Panža, Farská zem, Šalamúnske zeme, Kamenický, Jahodný hon, Pod záhradami, Veľký les, Plané višne, Nový Kalník, Konopnice, Krizna, Horné lúky, Pastvinársky hon, Pri moste, Pri Malom Dunaji, Čienovodný hon, Býčí, Lúky, Topel, Za lesom, Dlhé diely, Pri járku, Dedinský Ostrov, Német, Staré pastviská, Vnútorný majer, Dolný ostrov, Ostrov, Husí pasienok, Hornotopoľnícke, Pod novým záhonom, Vyhliadka, Pri jelčianskej ceste, Stromový hon, Likó, Dolné zeme, Burian, Soľnoostrovské, Soľnoostrovský, Pri Jozefskom majeri, Pusté kamenné, Jahodie, Maholanka, Cintorínske, Panské, Horná pastvina, Horné Topoľníky, Prostredné hony, Kotor, Pólsiahové, Boheľovské rybníky, Venolské, Šoók pustatina, Sihoťské, Čiliz, Pri obecnej, Višňový

Miesto, okres Dunajská Streda:, 8 z 16

Čakany, Sihoť, Pri kanáli, Vranie, Ostrovné, Mogor, Lúčne pole, Kotliba, Kamenisté, Čótfa, Červený majer, Horný hon, Panská cesta, Balintová lúka, Nové pole, Birtli, Lúčne, Chabzolové, Jedličné, Pri hradskej, Ostrovné, Pri vahadle, Báčsky rybník, Jánoštelek, Pastvinné, Dolinné, Magla, Dlhé, Malá sihoť, Kováčov kút, Stredný hon, Kaňové, Sorják, Starý les, Stredný hon, Staré pole, Hučiaci, Čanádske, Veľký starý les, Vendské, Malý ostrov, Dolné Topoľníky, Za dedinou, Pod záhradami, Bellovský hon, Sihoň, Helena, Petrov, Pri hradskej, Za bodíckou cestou, Fakov, Malá sihoť, Nové zeme, Nový záhon, Horný hon, Kamenné, Dolný hon, Krátke, Nilaše, Syrové pri dunajské

Miesto, okres Dunajská Streda:, 9 z 16

Tonkovské, Šestnásťhonové, Pri starom cintoríne, Krížna, Pri topoľovskej ceste, Čondor, Záhumnie, Močiarovité, Slivkové, Antonia, Novomestské, Karošské rameno, Trup, Veľký hon, Pri Častej, Hrachovište, Štvrtocký majer, Hony, Bellovské, Malý Gútor, Pridunajské, Pusta Alžbeta, Horný hon, Kráľova zem, Nad Mlynom, Pálffyovské, Stredný hon, Doliny, Antonov majer, Pod pahorkom, Botovské, Ivánko, Čierny les, Částa, Za humnami, Sihoť, Brezová alej, Dolné Farské, Východ, Nad Millerom, Brestov, Kostolné, Ovčiarske, Malokráľovské, Šölledt, Brestové, Druhý hon pri Častej, Dolný ostrov, Dieliky, Báčske a kamenistý, Husý chrbát, Hlinené, Kozmovské, Horné, Hamské tŕstie, Kopané lúky, Petrovské, Salaše, Veľké rameno, Vonkajší Karáp

Miesto, okres Dunajská Streda:, 10 z 16

Kamenný most, Žrebčinec, U topoľov, Miller, U mlyna, Karápske, Žatevné lúky, Ganč, Malý Fakov, Péterfa, Krátky hon, Kéč pustatina, Hladká lúka, Dlhé, Za Čiližským, Pastviny, Pred kanálom, Pod hájom, Kustus, Opatovské, Anna majer, Horný les, Panské, U mlyna, Bánfiovské, Hamské pasienky, Prútie, Barabášske a Benze, Heďbenéte, Pri šibenici, Podlesie, Hrušové, Čiližské močiare, Panské, Lukovec, Pod záhradami horné, Kolárovo, Kamenná hranica, Číčovský les, Gözü, Šollett, Nad Pódafou, Piesčiny, Šostarské, Konopné, Čovaňoš, Severný Bečked, Krajná ovčina, Svätá trojica, Hrušovské, Kéčska pustatina, Hrušovský majer, Kračanské horné, Stará lúka, Farárska cesta, Dolnobarský hon, Krajná oráčina, Prútiny, Želiarske, Druhý hon pri Částe

Miesto, okres Dunajská Streda:, 11 z 16

Lúčne, Za hornými záhradami, Pri Čörgeho puste, Horné Farské Hrachovište, Spoločný pasienok, Oráčiny, Východný Bečked, Dolné, Konopiská, Hamuliakovské päťky, Za dedinou, Klín, Líščie, Okrúhly ostrov, Sokolce Lúky, Oráčina, Do dolného mlyna, Maderét, Za loďou, Majerský dom, Peteň, Wienerova alej, Veľké Búry, Slaný hon, Pred domami, Dvojité, Hruškový, Tehlový dom, Pri vŕbach, Dolné Botovské, Lúka, Horné lúky, U majera Bendő, Chodníkove, Pastviny, Prvotriedne, Čiližské močiare, Mokré lúky, Do horného mlyna, Pri lesíku, Dolné zeme, Malé hamuliakovské, U veterného mlyna, Báboca, Horný diel, Dolný hon, Lesný ostrov, Les Gözü, Prvý marótsky, Pešinka, Pred mostom, Druhový, Pri šuľanskej ceste, Horný Bárč, Kamenisté, Folajtó, Paleovské, Horné ostrovy, Pri Částe, Hanegeš

Miesto, okres Dunajská Streda:, 12 z 16

Dlhá tabuľa, Horná pastva, Ostrov Laki, Balašské, Dolné Holiare, Vlčia jama, Stredný hon, Južný Bečked, Na pastviskách, Pri Čenkesfi, Zátonské, Pri Madarásovi, Pri pastúchskej ceste, Ened pusta, Pri kanáli, Trstiny, Everské lúky, Medzi Vírmi, Enedský hon, Pri Richterovom, Medový kopec, Bendő, Medzi cestou, Palé, Trnkové, Bačiakovo, Druhý marotský, Odolov, Panská lúka, Žilka, Pri hradskej, Horná trieda, Nad dedinou, Kamenný most, Štvrtiny, Zadunajské dolné, Rakytie, Zadunajské, Otvor, Malý Forrád, Veľký hon, Pri kéčskom chotári, Horné Holiare, Bubeník, Dobrá lúka, Kračianske vŕšky, Prvý marotský, Družstevné, Patov, Veľký ostrov, Pri moste, Dno, Andovské, Akolský les, Dolný ostrov, Dolná trieda, Trávnik, Kapustnice, Veľký ostrov, Barania

Miesto, okres Dunajská Streda:, 13 z 16

Studňovské, Mliečanské, Druhotriedne, Malé Rohovce, Dunajské lúky, Za hrádzou, Obecné, Pri topoľoch, Trstinné, Tasta, Hodná lúka, Dolné záhumnie, Horná pastva, Za cestou, Šostara, Pasienok, Mlynské, Za humnami, Kračanské dolné, Breh jazera, Barabá - Dlhé zeme, Chenné, Šamorínska cesta, Horné záhumie, Veľký Forrád, Okrúhla sihoť, Malý kameň, Biely járok, Pri kanáli, Cintorínske, Kajárska hora, Anda zem, Konopné, Tajša, Horný hon, Šibeničný hon, Pod Vrbinami, Panské, Štrkové, Vrbové, Pod záhradou, Pri mierovskej ceste, Pod záhradami, Banská dolina, rameno Dunaja, Priehlbina, Dlhý hon, Horné hony, Dolné hony, Gálházske diely, Čiližské močiare, Jazero, Prvotriedne, Pasienky, Vrbina, Konopná zem, Stredné Sihote, Na lesnom, Hájnické, Kalmárov

Miesto, okres Dunajská Streda:, 14 z 16

Jaročné, Macovská tabuľa, Dunajské polia, Feještov, Zátone, Dolné, Pod záhradami, Na pasienkoch, Konokároš, Horná Margit, Medzi cestami, Žrebčí les, Za baloňskou cestou, Staré lúku na ostrove, Tonkovské, Ostrov, Malý ostrov, Stopa, Pred Dunajom, Barania pastva, Hostinské, Široký hon, Potkanie hony, Dolné žily, Dlhá lúka, Pri maďarskom, Štvrtocké, Pastierska lúka, Kalač, Ostrovný majer, Petrovské, Nad tomášovskou cestou, Nové trhovisko, Dlháňske zeme, Stredný hon, Malomillérske, Pod pahorkom, Dlhý hon, Lúčne, Dolná pastva, Štrkovisko, Volský hon, U ohrady, Trávnaté a Slané, Pastvinné, Dobytčia pastva, Horný Kerinc, Lúku od Dunaja, Spoločný pasienok, Čertova diera, Kaprovské jazero, Družstevné, Horné záhumnie, Milinovice, Nánosy, Pasienky a Slané, Záhumnie, Dunajské pasienky, Millérov chrbát, Čiližské

Miesto, okres Dunajská Streda:, 15 z 16

Šárad, Štátne, Teplé blatá, Millér, Štvrtocké, Ostrovné lúky, Studničné, Lúky, Horný hon, Dunajské ostrovy, Brány, Veľký vrch, Tekereš, Krátky Bikalin, Horné žily, Vonkajšie pažitie, Staré diely, Chrenový, Medzi árendovanými, Jazerné lúčky, Lúky, Pri cintoríne, U kríčkov, Pri bodzianskom chotári, Pri hubickej ceste, Pri hrádzi, Veľké jazero, Jazerná lúka, Pod záhradami, Dolná zem, Likóč, Pieskovište, Lúčne, Pri domoch, Pri šamorínskej ceste, Lúčne, Kamenné, Veľký Ďolč, Chrastie, Dlhé tále, Na štrkoviskách, Krajné, Dlhé hony, Stredné, Prosinská, Pri kanáli, Staré lúky, Pod dedinou, Kopcovité, Porkát, Trávnatý, Dolný hon, Petrovské, Konopniská, Čeček, Chodníky, Petrovské, Šašina, Hlavný cíp, Pasienky

Miesto, okres Dunajská Streda:, 16 z 16

Hanmog, Pri tomášovskej ceste, Pri kanáli, Dolná Margit, Kerinc, Ružové, Pri hradskej, Pastó majer, Hrudiny, Čierne polia, Pšeničné, Pod tmavým, Kapuheľ, Stredný a Horný cíp, Stredný a Horný cíp, Pod šamorínskou cestou, Dolný cíp, Na prievoze, Družstevné, Želiarske, Staré Zeme, Vyhĺbené, Zádunajské lesy, Úrlava, Prídunajské, Bélle pusta, Čérsky hon, Gabčíkovo-Topoľníky, Kárasové, Veľky hon, Bánovská dolina, Nížiny, Drieňovské a ohradový hon, Pod vŕbami, Kanál Kračany - Boheľov, Predný ostrov, Veľký hon, Na čistinke, Pridunajské, Predné prutie, Padaňské, Pasienok, Spodná žila, Balogský les, Topoľové, Veľký les

miesto inde

Potôň (88x), Orechová Potôň (62x), Veľký Meder (61x), Horná Potôň (50x), Vrakúň (42x), Okoč (41x), Šamorín (41x), Gabčíkovo (39x), Veľké Blahovo (37x), Čečínska Potôň (34x), Lehnice (33x), Lúč na Ostrove (33x), Michal na Ostrove (32x), Dolný Štál (31x), Štvrtok na Ostrove (31x), Kľúčovec (29x), Jahodná (29x), Padáň (26x), Janíky (26x), Kračany (24x), Malé Blahovo (24x), Dolná Potôň (23x), Malá Lúč (22x), Vydrany (22x), Nový Život (21x), Kostolné Kračany (21x), Kráľovičove Kračany (21x), Topoľníky (21x), Blahová (20x), Boheľov (19x)
miesto v Potôň
miesto v Orechová Potôň
miesto v Veľký Meder

Podobné, okres Dunajská Streda:

1297x turistika, 946x miesto, 109x strom, 49x poľovnícky posed, 41x orientačný bod, 35x turistické informácie, 35x chranený strom, 17x vodárenská veža, 12x studňa, 12x prístrešok, altánok, 9x miesto na piknik, 8x orientačná mapa, 7x atrakcia, 7x ohnisko, 7x komín, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dunajská Streda

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-dunajska-streda.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.