Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » turistika » miesto

Miesto, okres Dunajská Streda

Miesto v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 945 kusov miesto.

Miesto, okres Dunajská Streda:, 1 z 16

Ižop, Dlhý hon, Veľká Lúč, Veľký vrch, Záhumné, Medzi cestami, Opátsky, Vŕšky, Pasienok, Sokolce-Turi, Lúčné pole, Malý Lég, Horná vrbina, Čenkesfa, Pastvinné, Dolná vrbina, Záhrady, Pri železnici, Štrkovisko, Živaj, Majer Bifár, Nový majer, Ďatelinné, Alba Régia, Majer Albert, Adamov les, Pod ostrovom, Cintorínske, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Pri jazerách, Pri prameni, Belov dom, Veľkolúčne, Za humnami, Pod z hradami, Pri jarku, Etreové, Beleháza, Dolný hon, Pozemné, Lúčne, Gérč, Lesíky, Vrbiny, Bodoházske, Piesky, Na vŕšku, Hnevlivé, Stredný hon, Lesné, Veľké jazero, Čiližská Radváň, Maholánsky hon, Pri Čobanczi, Blatné jazero, Úzke pole, U ramien

Miesto, okres Dunajská Streda:, 2 z 16

Nízka lúka, Seniská, Čierne jazero, Jarčeky, Pri Čiližské, Čenkovské, Rohovské, Horné, Pri baloňskej ceste, Horné kamenisté, Horné Balvany, Pri dvore, Nový kraj, Nová pusta, Alžbetínske, Cigánske pole, Dolné kamenisté, Veľký hon, Vrbiny, Zvyšky, Vŕbie, Stredné, Pasienok, Pasienok, Veľký diel, Horná vinica, Farské, Báčsky dom, Želiarske, Pod záhradami, Lúčne polia, Horný diel, Pri hradskej, Pod hradskou, Vínny kopček, Dolná vinica, Dodatky, Na Barč, Pod záhradami, Veľkojazerné hony, Štvrtocký balvan, Dunajskostredské, Balvan, Podzáhrady, Nad hradskou, Ovocný kút, Lúčne, Pod záhradami, Dolné záhrady, Za svoradskou cestou, Včelia lúka, Blatá, Panské pole, Kapustniská, Dolný Bodor, Baráni, Vnútorný Bodor, Potočné, Kolónia, Sihoťské lúky

Miesto, okres Dunajská Streda:, 3 z 16

Hluché, Pri studni, Malá Lúč, Horné, Baraní hon, Kompa, Hadí chrbát, Trávnopoľné, V studni, Blatné, Horný Bodor, Malý ostrov, Starý lapoš, Dolná čriedna stopa, Stredné, Rybník, Orechovské, Vnútorné, Pod lesom, Kapustnice, Veľká lúka, Stredný hon, Vonkajšie lúčne, Svinská jama, Dolný hon, Bohdan, Andafa, Za dedinou, Malý les, Za železnicou, Malé Búry, Veľká lúka, Baromélés, Pasienky pri Hanoch, Lájoška, Sihoťské, Veľké lúky, Vládne, Bližšie lúky, Nové pozemky, Veľkoblatný, Ostrov Šoriakoš, Na kompe, Kerei, Malodunajské, Vlčie kúty, Želiarske, Chrastie, Za záhradami, Dlhé zeme, Čomorská sihoť, Dlhá lúka, Konopné, Dunajské, Sihoťská lúka, Pri miloslavskej stanici, Malá lúka, Dolné pasienky, Povodské, Pri Dunaji

Miesto, okres Dunajská Streda:, 4 z 16

Trstená, Lesíky, Nové Košariská, Cesta na pasienok, Kapustnisk, Dolné predlúčie, Lesíky u Trstíc, Vonkajšie predlúčie, Volské jazero, Kopáčske, Stredný Bodor, Pri farme, Sihoťské a lúčne, Čigleš, Cigléš, Farská lúka, Horné záhrady, Veľký Kálló, Malý Kálló, Cintorínské, Pri cestách, Vonkajšie lúky, Koňská lúka, Dlhý hon, Lúčné pole, Ostrov, Močaristé lúky, Na pažiti, Zadunajské lúky, Veľký Baronáš, Koťor, Nové zeme, Senná dolina, Veľký les, Dolná sihoť, Lókaj, Topole a vrbiny, Senné, Malodvornícke, Széked, Studničný hon, Dolná sihoť, Vtáči, Dolný baromélés, Zadný diel, Malý diel, Za dedinou, Baraní, Pri Dunaji, Kapustniská, Čierna voda, Mŕtvy Dunaj, Horná pastva, Baraní, Žabí hrad, Kapustové záhrady, Orechovský hon, Stoličné, Pavučí vrch, Derék

Miesto, okres Dunajská Streda:, 5 z 16

Bukor, Veľký diel, Panská lúka, Topole a vrbiny, Petrovce, Kameniská, Dolnohanské, Zablatené, Lúky, Šarkan, Horné pasienky, Čalovský les, Ádorské, Prikanálske lúky, Búčúháza, Nad šamorínskou cestou, Baranie, Bachor, Za železnicou, Homohanské, Malá Moňota, Za bratislavskou cestou, Benková Potôň, Hanské pasienky, Starý ostrov, Staré pole pri studenej studni, Višňový, Lúčne pole, Šajházske, Pastvinné, Ižop, Ondrejov ostrov, Hanseg, Lúčne zeme, Vinice, Korový ostrov, Háčik, Široké, Gárdoňské, Podkové, Ambrušov kopec, Dlhé, Berhač, Horná sihoť, Pri cintoríne, Bujdoši, Veľký kút, Pod cintorínom, U troch studní, Za vodou, Sihoťský pasienok, Záhumienky, Malý pozemok, Panské, Šarkan pusta, Drobné Lúky, Zadunajské, Tajlák, Horné lúky, Dolné pasienky

Miesto, okres Dunajská Streda:, 6 z 16

Za vodou, Rakotťáš, Tône, Sihoť za Dunajom, Palinový vrch, Utajené, Lúčne polia, Hany, Zadunajské pole, Gárdoňský, Na Malošúrskom, Pri močiari, Majer, Jozefov majer, Bodzianske, Pod studienkou, Šarkan, Za Maholánkou, Borinka, Vatale, Pri jelčianskom, Pasienky na Hanoch, Dolný hon, Záhradky, Dolný hon, Pažitné, Čopágó, Čótfa, Čanádsky močiar, Horný ostrov, Sihote, Sihoť, Lúčne, Horný hon, Poľné, Na pieskovisku, Pod višňovým, Lapátoš, Za járkom, Čiližské, Lesík, Za farmou, Pri Dunaji, Sihoť, Čakany, Pólsiahové, Dlhé diely, Jahodný hon, Krizna, Plané višne, Topel, Višňový, Cintorínske, Soľnoostrovské, Nový Kalník, Venolské, Konopisko, Horné lúky, Zátoň, Pri Malom Dunaji

Miesto, okres Dunajská Streda:, 7 z 16

Panža, Pri obecnej, Stromový hon, Pod novým záhonom, Zadunajské lúky, Veľký les, Pašienka, Kamenisté, Soľnoostrovský, Maholanka, Štátna cesta, Dedinský Ostrov, Pod záhradami, Dyňový hon, Pusté kamenné, Panské, Vranie, Biele rameno, Horný hon, Pridunajské, Kamenický, Likó, Vyhliadka, Horná pastvina, Kotor, Sihoťské, Burian, Farská zem, Husí pasienok, Ostrov, Za lesom, Valentov prievoz, Šalamúnske zeme, Lúky, Čiližské močiare, Čienovodný hon, Német, Čilizský hon, Šulianske rameno, Vnútorný majer, Dolné zeme, Býčí, Kotliba, Jahodie, Horné Topoľníky, Pri šibeničke, Prostredné hony, Pri jelčianskej ceste, Panská cesta, Bikše, Pastvinársky hon, Hornotopoľnícke, Čiliz, Konopnice, Pri kanáli, Staré pastviská, Sihoť, Dolný ostrov, Pod záhradami, Boheľovské rybníky

Miesto, okres Dunajská Streda:, 8 z 16

Balintová lúka, Nové pole, Červený majer, Mogor, Ostrovné, Horný hon, Horné, Čótfa, Šoók pustatina, Pri járku, Lúčne pole, Pri Jozefskom majeri, Pri moste, Obora, Kamenné jazero, Starý les, Pod záhradami, Petrov, Hučiaci, Jedličné, Bellovský hon, Pri hradskej, Kaňové, Močiarovité, Záhumnie, Nové zeme, Ostrovné, Krížna, Jánoštelek, Nilaše, Antonia, Magla, Tonkovské, Pri hradskej, Dolné Topoľníky, Nový záhon, Chabzolové, Horný hon, Lúčne, Za dedinou, Slivkové, Krátke, Syrové pri dunajské, Dlhé, Čanádske, Novomestské, Malá sihoť, Malý ostrov, Veľký starý les, Pri vahadle, Kováčov kút, Stredný hon, Dolný hon, Za bodíckou cestou, Sorják, Pri topoľovskej ceste, Stredný hon, Šestnásťhonové, Vendské, Staré pole

Miesto, okres Dunajská Streda:, 9 z 16

Sihoň, Karošské rameno, Dolinné, Helena, Fakov, Pri starom cintoríne, Birtli, Čondor, Kamenné, Pastvinné, Malá sihoť, Báčsky rybník, Bellovské, Veľký hon, Štvrtocký majer, Trup, Kráľova zem, Pusta Alžbeta, Ovčiarske, Brestové, Dolný ostrov, Stredný hon, Nad Mlynom, Hony, Kostolné, Pálffyovské, Malý Gútor, Za humnami, Horný hon, Nad Millerom, Druhý hon pri Častej, Malokráľovské, Východ, Částa, Botovské, Antonov majer, Hrachovište, Brezová alej, Pod pahorkom, Pridunajské, Dolné Farské, Doliny, Šölledt, Ivánko, Sihoť, Čierny les, Pri Častej, Brestov, Pod záhradami horné, Kopané lúky, Barabášske a Benze, Petrovské, Panské, Oráčiny, Hladká lúka, Dolnobarský hon, Pri šibenici, Salaše, Vonkajší Karáp, Horný les

Miesto, okres Dunajská Streda:, 10 z 16

Opatovské, Druhý hon pri Částe, Krajná ovčina, Panské, Východný Bečked, Žrebčinec, U mlyna, Za Čiližským, Čiližské močiare, Pred kanálom, Veľké rameno, Horné Farské Hrachovište, Číčovský les, U topoľov, Horné, Kolárovo, Spoločný pasienok, Svätá trojica, Kozmovské, Heďbenéte, Báčske a kamenistý, Prútie, Kéčska pustatina, Za dedinou, Pri Čörgeho puste, Hrušové, Kustus, Kračanské horné, Dlhé, Kamenná hranica, Bánfiovské, Podlesie, Miller, Želiarske, Hrušovský majer, Piesčiny, Dieliky, Hamské pasienky, Hamské tŕstie, Čovaňoš, Za hornými záhradami, Nad Pódafou, Karápske, Severný Bečked, Malý Fakov, Klín, Lúčne, Kéč pustatina, Prútiny, Krajná oráčina, Pastviny, Hamuliakovské päťky, Dolné, Konopiská, Krátky hon, Šollett, Pod hájom, Kamenný most, Péterfa, Hlinené

Miesto, okres Dunajská Streda:, 11 z 16

Hrušovské, Ganč, Žatevné lúky, Konopné, Gözü, Stará lúka, Husý chrbát, Farárska cesta, Šostarské, Anna majer, Lukovec, Horný diel, Chodníkove, Konopné, Za hrádzou, Pasienok, Kamenný most, Akolský les, Pri kéčskom chotári, Dno, Dolný hon, Mliečanské, Do dolného mlyna, Trávnik, Pri kanáli, Zátonské, Za loďou, Tehlový dom, Trstinné, Medzi Vírmi, Pri šuľanskej ceste, Obecné, Ened pusta, Dobrá lúka, Wienerova alej, Dunajské lúky, Otvor, Horná pastva, Prvý marótsky, Kračanské dolné, Stredný hon, Na pastviskách, Pri kanáli, Dvojité, Palé, Ostrov Laki, Chenné, Tasta, Breh jazera, U veterného mlyna, Zadunajské, Paleovské, Pri moste, Horné záhumie, Cintorínske, Enedský hon, U majera Bendő, Pred mostom, Kapustnice, Peteň

Miesto, okres Dunajská Streda:, 12 z 16

Veľké Búry, Štvrtiny, Pri Madarásovi, Za humnami, Veľký Forrád, Andovské, Pri Čenkesfi, Žilka, Medový kopec, Malý kameň, Horné Holiare, Dolné Botovské, Panská lúka, Malé hamuliakovské, Horné lúky, Folajtó, Slaný hon, Pri vŕbach, Trstiny, Dolné Holiare, Anda zem, Rakytie, Bačiakovo, Biely járok, Oráčina, Druhotriedne, Prvotriedne, Trnkové, Pešinka, Južný Bečked, Dolné záhumnie, Pri lesíku, Druhový, Les Gözü, Dolná trieda, Dolné zeme, Pri hradskej, Maderét, Barabá - Dlhé zeme, Veľký ostrov, Patov, Malý Forrád, Lesný ostrov, Čiližské močiare, Kračianske vŕšky, Pastviny, Dolný ostrov, Pri pastúchskej ceste, Horný Bárč, Druhý marotský, Do horného mlyna, Bubeník, Sokolce Lúky, Odolov, Horné ostrovy, Mokré lúky, Barania, Majerský dom, Veľký hon, Dlhá tabuľa

Miesto, okres Dunajská Streda:, 13 z 16

Prvý marotský, Okrúhla sihoť, Mlynské, Hanegeš, Pri Richterovom, Studňovské, Pri topoľoch, Bendő, Kamenisté, Malé Rohovce, Vlčia jama, Hruškový, Okrúhly ostrov, Líščie, Za cestou, Pri Částe, Šamorínska cesta, Kajárska hora, Šostara, Pred domami, Veľký ostrov, Družstevné, Lúka, Horná trieda, Zadunajské dolné, Nad dedinou, Báboca, Hodná lúka, Medzi cestou, Horná pastva, Balašské, Everské lúky, Jaročné, Millérov chrbát, Pri maďarskom, Lúky, Pod záhradou, Kaprovské jazero, Potkanie hony, Hostinské, Medzi árendovanými, Žrebčí les, Pod pahorkom, Štátne, Ostrov, Štrkové, Čertova diera, Staré lúku na ostrove, Dunajské pasienky, Milinovice, Horné záhumnie, Kalač, Gálházske diely, Spoločný pasienok, Horná Margit, Jazero, Stopa, Pri bodzianskom chotári, Pri hubickej ceste, Lúku od Dunaja

Miesto, okres Dunajská Streda:, 14 z 16

U kríčkov, Konokároš, Jazerné lúčky, Ostrovný majer, Pasienky a Slané, Tekereš, Prvotriedne, Hájnické, Horný hon, Banská dolina, Dlháňske zeme, Ostrovné lúky, Veľký vrch, Zátone, Feještov, Na pasienkoch, rameno Dunaja, Stredné Sihote, Horné žily, Nánosy, Pred Dunajom, Šárad, Krátky Bikalin, Horné hony, Šibeničný hon, Nad tomášovskou cestou, Staré diely, Dunajské ostrovy, Millér, Lúky, Teplé blatá, Konopná zem, Lúčne, Tonkovské, Barania pastva, Malý ostrov, Dlhý hon, Volský hon, Vonkajšie pažitie, Studničné, Pasienky, Nové trhovisko, Horný Kerinc, Na lesnom, Stredný hon, Kalmárov, Priehlbina, Vrbina, Pri cintoríne, Dolné, Pastierska lúka, Horný hon, Dolné žily, Štrkovisko, Chrenový, Štvrtocké, Trávnaté a Slané, Dlhý hon, Dobytčia pastva, Dunajské polia

Miesto, okres Dunajská Streda:, 15 z 16

Záhumnie, Družstevné, Pod Vrbinami, Čiližské, Dolná pastva, Pastvinné, Štvrtocké, Macovská tabuľa, Tajša, Panské, Za baloňskou cestou, Medzi cestami, Pod záhradami, Dlhá lúka, Vrbové, U ohrady, Čiližské močiare, Pri mierovskej ceste, Dolné hony, Malomillérske, Petrovské, Pod záhradami, Brány, Široký hon, Dolná Margit, Konopniská, Na štrkoviskách, Pri šamorínskej ceste, Chodníky, Veľký Ďolč, Kopcovité, Dlhé hony, Pod tmavým, Ružové, Pri domoch, Čierne polia, Pasienky, Lúčne, Pri tomášovskej ceste, Šašina, Družstevné, Dlhé tále, Stredný a Horný cíp, Dolná zem, Petrovské, Krajné, Na prievoze, Staré Zeme, Prosinská, Jazerná lúka, Hrudiny, Petrovské, Pri hradskej, Trávnatý, Lúčne, Stredné, Pod šamorínskou cestou, Pastó majer, Staré lúky, Hlavný cíp

Miesto, okres Dunajská Streda:, 16 z 16

Stredný a Horný cíp, Pri kanáli, Veľké jazero, Dolný hon, Likóč, Čeček, Želiarske, Dolný cíp, Porkát, Pri kanáli, Pieskovište, Kamenné, Kerinc, Hanmog, Chrastie, Kapuheľ, Pšeničné, Pri hrádzi, Pod záhradami, Vyhĺbené, Pod dedinou, Kárasové, Bélle pusta, Prídunajské, Veľky hon, Gabčíkovo-Topoľníky, Nížiny, Zádunajské lesy, Pod vŕbami, Úrlava, Bánovská dolina, Drieňovské a ohradový hon, Čérsky hon, Na čistinke, Predný ostrov, Pridunajské, Padaňské, Kanál Kračany - Boheľov, Veľký hon, Predné prutie, Spodná žila, Pasienok, Balogský les, Topoľové, Veľký les

miesto inde

Potôň (88x), Orechová Potôň (62x), Veľký Meder (61x), Horná Potôň (50x), Okoč (41x), Šamorín (41x), Vrakúň (41x), Gabčíkovo (38x), Veľké Blahovo (37x), Čečínska Potôň (34x), Lehnice (33x), Lúč na Ostrove (33x), Michal na Ostrove (32x), Dolný Štál (31x), Štvrtok na Ostrove (31x), Kľúčovec (29x), Jahodná (29x), Padáň (26x), Janíky (26x), Kračany (24x), Malé Blahovo (24x), Dolná Potôň (23x), Malá Lúč (22x), Vydrany (22x), Nový Život (21x), Kostolné Kračany (21x), Kráľovičove Kračany (21x), Topoľníky (21x), Blahová (20x), Boheľov (19x)
miesto v Potôň
miesto v Orechová Potôň
miesto v Veľký Meder

Podobné, okres Dunajská Streda:

1288x turistika, 945x miesto, 101x strom, 49x poľovnícky posed, 41x orientačný bod, 35x turistické informácie, 35x chranený strom, 17x vodárenská veža, 12x studňa, 12x prístrešok, altánok, 9x miesto na piknik, 8x orientačná mapa, 7x atrakcia, 7x ohnisko, 7x komín, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dunajská Streda

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-dunajska-streda.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.