Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trnavský kraj » okres Dunajská Streda » turistika » miesto

Miesto, okres Dunajská Streda

Miesto v okres Dunajská Streda

V okres Dunajská Streda sa nachádza 945 kusov miesto.

Miesto, okres Dunajská Streda:, 1 z 16

Ižop, Dlhý hon, Veľký vrch, Veľká Lúč, Záhumné, Vŕšky, Medzi cestami, Sokolce-Turi, Opátsky, Pasienok, Tône, Lúčné pole, Malý Lég, Horná vrbina, Čenkesfa, Pastvinné, Dolná vrbina, Záhrady, Pri železnici, Štrkovisko, Živaj, Ďatelinné, Majer Bifár, Nový majer, Alba Régia, Adamov les, Majer Albert, Pod ostrovom, Cintorínske, Große Schüttinsel, Große Schüttinsel, Pri sihotiach, Malé Blahovo, Beleháza, Za humnami, Pri prameni, Pri jazerách, Pod z hradami, Veľkolúčne, Belov dom, Etreové, Pri jarku, Lúčne, Dolný hon, Lesíky, Gérč, Pozemné, Vrbiny, Piesky, Bodoházske, Na vŕšku, Blatné jazero, Veľké jazero, Hnevlivé, Úzke pole, Stredný hon, U ramien, Lesné, Maholánsky hon, Čiližská Radváň

Miesto, okres Dunajská Streda:, 2 z 16

Pri Čobanczi, Nízka lúka, Horné, Dodatky, Veľký diel, Pasienok, Pri baloňskej ceste, Horné kamenisté, Báčsky dom, Pod záhradami, Čenkovské, Zvyšky, Dolné kamenisté, Dolná vinica, Pri Čiližské, Rohovské, Cigánske pole, Pri hradskej, Vŕbie, Pasienok, Pri dvore, Horné Balvany, Lúčne polia, Stredné, Nová pusta, Horný diel, Vrbiny, Alžbetínske, Jarčeky, Čierne jazero, Želiarske, Horná vinica, Farské, Pod hradskou, Seniská, Veľký hon, Vínny kopček, Nový kraj, Nad hradskou, Balvan, Podzáhrady, Na Barč, Pod záhradami, Ovocný kút, Štvrtocký balvan, Dunajskostredské, Veľkojazerné hony, Lúčne, Pod záhradami, Baraní hon, Vládne, Konopné, Čomorská sihoť, Svinská jama, Malý les, Sihoťské, Hluché, Baromélés, Dlhé zeme, Stredné

Miesto, okres Dunajská Streda:, 3 z 16

Potočné, Blatá, Kolónia, Rybník, Pri studni, Dlhá lúka, Sihoťské lúky, Horný Bodor, Bohdan, Na kompe, V studni, Za svoradskou cestou, Za železnicou, Pri miloslavskej stanici, Vnútorné, Starý lapoš, Vonkajšie lúčne, Veľkoblatný, Horné, Dolný Bodor, Hadí chrbát, Stredný hon, Kapustniská, Malé Búry, Dolný hon, Bližšie lúky, Blatné, Za dedinou, Veľká lúka, Panské pole, Lájoška, Trávnopoľné, Orechovské, Dolné záhrady, Vnútorný Bodor, Kapustnice, Ostrov Šoriakoš, Nové pozemky, Andafa, Malodunajské, Veľká lúka, Pasienky pri Hanoch, Za záhradami, Malá Lúč, Pod lesom, Sihoťská lúka, Kerei, Baráni, Veľké lúky, Dunajské, Dolná čriedna stopa, Vlčie kúty, Želiarske, Malá lúka, Chrastie, Kompa, Včelia lúka, Malý ostrov, Čigleš, Lesíky u Trstíc

Miesto, okres Dunajská Streda:, 4 z 16

Stredný Bodor, Malý Kálló, Farská lúka, Močaristé lúky, Lesíky, Veľký Kálló, Dolné predlúčie, Vonkajšie predlúčie, Dlhý hon, Nové Košariská, Cigléš, Ostrov, Vonkajšie lúky, Pri Dunaji, Cesta na pasienok, Cintorínské, Lúčné pole, Povodské, Koňská lúka, Trstená, Pri farme, Horné záhrady, Volské jazero, Pri cestách, Kapustnisk, Sihoťské a lúčne, Dolné pasienky, Kopáčske, Zadunajské lúky, Zadný diel, Koťor, Derék, Žabí hrad, Veľký les, Dolná sihoť, Pri Dunaji, Čierna voda, Mŕtvy Dunaj, Nové zeme, Veľký Baronáš, Senné, Lókaj, Széked, Na pažiti, Studničný hon, Baraní, Pavučí vrch, Kapustové záhrady, Dolná sihoť, Orechovský hon, Panská lúka, Malý diel, Topole a vrbiny, Senná dolina, Kapustniská, Bukor, Topole a vrbiny, Vtáči, Za dedinou, Stoličné

Miesto, okres Dunajská Streda:, 5 z 16

Horná pastva, Veľký diel, Dolný baromélés, Baraní, Malodvornícke, Hany, Šarkan pusta, Korový ostrov, Široké, Malá Moňota, Benková Potôň, Šarkan, Búčúháza, Bachor, Bujdoši, Dolné pasienky, Sihoť za Dunajom, Baranie, Dlhé, Ambrušov kopec, Panské, Lúky, Staré pole pri studenej studni, Horné pasienky, Višňový, Podkové, Gárdoňské, Berhač, Horná sihoť, Za bratislavskou cestou, Pri cintoríne, Nad šamorínskou cestou, Homohanské, U troch studní, Kameniská, Za vodou, Ižop, Drobné Lúky, Pastvinné, Lúčne pole, Záhumienky, Šajházske, Hanské pasienky, Malý pozemok, Ondrejov ostrov, Zablatené, Vinice, Za vodou, Horné lúky, Ádorské, Lúčne polia, Utajené, Veľký kút, Lúčne zeme, Starý ostrov, Petrovce, Hanseg, Palinový vrch, Zadunajské, Za železnicou

Miesto, okres Dunajská Streda:, 6 z 16

Čalovský les, Rakotťáš, Pod cintorínom, Sihoťský pasienok, Tajlák, Prikanálske lúky, Dolnohanské, Háčik, Poľné, Pri Dunaji, Lesík, Lapátoš, Gárdoňský, Na pieskovisku, Pri jelčianskom, Vatale, Za Maholánkou, Borinka, Sihoť, Bodzianske, Horný ostrov, Sihoť, Zadunajské pole, Čiližské, Čopágó, Majer, Pod višňovým, Dolný hon, Lúčne, Horný hon, Pri močiari, Za járkom, Záhradky, Čanádsky močiar, Za farmou, Sihote, Na Malošúrskom, Pažitné, Pod studienkou, Dolný hon, Pasienky na Hanoch, Jozefov majer, Šarkan, Čótfa, Dyňový hon, Soľnoostrovský, Prostredné hony, Višňový, Kamenné jazero, Pólsiahové, Pri šibeničke, Pri obecnej, Čiliz, Boheľovské rybníky, Venolské, Jahodný hon, Čiližské močiare, Za lesom, Šoók pustatina, Pod novým záhonom

Miesto, okres Dunajská Streda:, 7 z 16

Čakany, Ostrovné, Sihoťské, Pod záhradami, Pašienka, Burian, Nový Kalník, Horná pastvina, Horný hon, Pri jelčianskej ceste, Dedinský Ostrov, Horné lúky, Kamenický, Červený majer, Vyhliadka, Ostrov, Jahodie, Kamenisté, Német, Horné Topoľníky, Kotliba, Vnútorný majer, Stromový hon, Pri Jozefskom majeri, Pri járku, Pastvinársky hon, Veľký les, Šalamúnske zeme, Konopnice, Farská zem, Lúčne pole, Mogor, Panské, Biele rameno, Kotor, Pri moste, Valentov prievoz, Soľnoostrovské, Horné, Maholanka, Pri Malom Dunaji, Topel, Krizna, Dolné zeme, Dlhé diely, Zadunajské lúky, Plané višne, Likó, Panská cesta, Pridunajské, Čienovodný hon, Konopisko, Pod záhradami, Staré pastviská, Vranie, Dolný ostrov, Cintorínske, Zátoň, Horný hon, Čilizský hon

Miesto, okres Dunajská Streda:, 8 z 16

Čótfa, Býčí, Lúky, Balintová lúka, Obora, Husí pasienok, Hornotopoľnícke, Pri kanáli, Štátna cesta, Šulianske rameno, Pusté kamenné, Sihoť, Nové pole, Panža, Bikše, Karošské rameno, Malý ostrov, Pri topoľovskej ceste, Bellovský hon, Malá sihoť, Nilaše, Šestnásťhonové, Tonkovské, Antonia, Magla, Dlhé, Sihoň, Staré pole, Dolinné, Fakov, Lúčne, Za dedinou, Pastvinné, Slivkové, Syrové pri dunajské, Krátke, Vendské, Krížna, Kaňové, Močiarovité, Birtli, Sorják, Novomestské, Veľký starý les, Hučiaci, Horný hon, Petrov, Nový záhon, Báčsky rybník, Ostrovné, Starý les, Stredný hon, Malá sihoť, Čondor, Pri starom cintoríne, Helena, Jánoštelek, Záhumnie, Pod záhradami, Kamenné

Miesto, okres Dunajská Streda:, 9 z 16

Stredný hon, Pri hradskej, Za bodíckou cestou, Pri vahadle, Jedličné, Čanádske, Dolné Topoľníky, Dolný hon, Pri hradskej, Chabzolové, Kováčov kút, Nové zeme, Druhý hon pri Častej, Trup, Dolné Farské, Doliny, Dolný ostrov, Čierny les, Sihoť, Pusta Alžbeta, Hony, Kráľova zem, Za humnami, Brestové, Antonov majer, Brestov, Nad Millerom, Stredný hon, Kostolné, Botovské, Nad Mlynom, Pod pahorkom, Pri Častej, Ivánko, Hrachovište, Pálffyovské, Pridunajské, Malý Gútor, Ovčiarske, Brezová alej, Částa, Malokráľovské, Horný hon, Východ, Veľký hon, Šölledt, Štvrtocký majer, Bellovské, Za hornými záhradami, Hladká lúka, Žrebčinec, Pod hájom, U topoľov, Kozmovské, Hamské pasienky, Dolnobarský hon, Krátky hon, U mlyna, Číčovský les, Čovaňoš

Miesto, okres Dunajská Streda:, 10 z 16

Šollett, Za Čiližským, Pastviny, Horný les, Husý chrbát, Hrušovské, Anna majer, Vonkajší Karáp, Stará lúka, Bánfiovské, Hlinené, Kustus, Lúčne, Pri Čörgeho puste, Druhý hon pri Částe, Konopiská, Konopné, Kamenná hranica, Prútie, Pred kanálom, Karápske, Veľké rameno, Prútiny, Klín, Kéčska pustatina, Svätá trojica, Horné, Žatevné lúky, Hamuliakovské päťky, Nad Pódafou, Pod záhradami horné, Barabášske a Benze, Severný Bečked, Dlhé, Miller, Panské, Krajná oráčina, Kéč pustatina, Čiližské močiare, Báčske a kamenistý, Ganč, Farárska cesta, Panské, Pri šibenici, Krajná ovčina, Heďbenéte, Kračanské horné, Dolné, Hrušovský majer, Kolárovo, Za dedinou, Hrušové, Piesčiny, Horné Farské Hrachovište, Malý Fakov, Oráčiny, Lukovec, Dieliky, Podlesie, Salaše

Miesto, okres Dunajská Streda:, 11 z 16

Gözü, Kopané lúky, Opatovské, Šostarské, Petrovské, Kamenný most, Východný Bečked, Želiarske, Hamské tŕstie, Péterfa, Spoločný pasienok, Pri pastúchskej ceste, Horná trieda, Panská lúka, Pri Richterovom, Lúka, U veterného mlyna, Konopné, Pri Madarásovi, Folajtó, Bubeník, Wienerova alej, Za cestou, Malý Forrád, Pri vŕbach, Kamenisté, Medzi Vírmi, Šamorínska cesta, Horný Bárč, Breh jazera, Bačiakovo, Trstinné, Veľké Búry, Palé, Stredný hon, Veľký Forrád, Dolný hon, Horné Holiare, Veľký ostrov, Dno, Za humnami, Kračanské dolné, Dolné Holiare, Nad dedinou, Andovské, Prvý marotský, Šostara, Peteň, Za loďou, Trstiny, Do horného mlyna, Anda zem, Horná pastva, Mlynské, Everské lúky, Hanegeš, Tehlový dom, Studňovské, Lesný ostrov, Hodná lúka

Miesto, okres Dunajská Streda:, 12 z 16

Pri moste, Rakytie, Cintorínske, Kapustnice, Báboca, Dunajské lúky, Trávnik, Tasta, Zadunajské, Líščie, Za hrádzou, Dolné zeme, Malý kameň, Žilka, Kajárska hora, Maderét, Oráčina, Družstevné, U majera Bendő, Štvrtiny, Druhý marotský, Ostrov Laki, Okrúhla sihoť, Patov, Dvojité, Horná pastva, Chodníkove, Obecné, Chenné, Do dolného mlyna, Na pastviskách, Dolný ostrov, Dolná trieda, Medzi cestou, Prvotriedne, Enedský hon, Mliečanské, Zadunajské dolné, Dobrá lúka, Slaný hon, Pri kanáli, Dolné záhumnie, Pešinka, Trnkové, Pri lesíku, Otvor, Les Gözü, Horné záhumie, Kračianske vŕšky, Zátonské, Malé hamuliakovské, Pred mostom, Malé Rohovce, Druhotriedne, Horný diel, Pri topoľoch, Balašské, Pri šuľanskej ceste, Barania, Pri hradskej

Miesto, okres Dunajská Streda:, 13 z 16

Prvý marótsky, Pasienok, Veľký hon, Dolné Botovské, Akolský les, Pri kéčskom chotári, Bendő, Čiližské močiare, Okrúhly ostrov, Druhový, Biely járok, Vlčia jama, Ened pusta, Kamenný most, Pri Částe, Majerský dom, Horné lúky, Pred domami, Veľký ostrov, Mokré lúky, Pastviny, Pri kanáli, Odolov, Medový kopec, Hruškový, Pri Čenkesfi, Dlhá tabuľa, Sokolce Lúky, Južný Bečked, Barabá - Dlhé zeme, Paleovské, Horné ostrovy, Za baloňskou cestou, Šibeničný hon, Malý ostrov, Potkanie hony, Chrenový, Dolná pastva, Panské, Petrovské, Lúčne, U kríčkov, Medzi cestami, Jaročné, Čiližské, Jazero, Staré lúku na ostrove, Dunajské pasienky, Široký hon, Stopa, Družstevné, Horný hon, Ostrovný majer, Nad tomášovskou cestou, Záhumnie, Štvrtocké, Millér, Barania pastva, Lúky, Pri mierovskej ceste

Miesto, okres Dunajská Streda:, 14 z 16

Štvrtocké, Horné žily, Na pasienkoch, Dunajské ostrovy, Pri bodzianskom chotári, Jazerné lúčky, Lúku od Dunaja, Milinovice, Spoločný pasienok, Pod pahorkom, Horné záhumnie, Pastierska lúka, Hájnické, Dolné žily, Dlhá lúka, Horný Kerinc, Pod Vrbinami, Staré diely, Studničné, Nánosy, Prvotriedne, Dlhý hon, Pri hubickej ceste, Nové trhovisko, Ostrov, Žrebčí les, Kalmárov, Tajša, Pastvinné, Horné hony, Stredné Sihote, Brány, Pri cintoríne, rameno Dunaja, Čiližské močiare, Konopná zem, Priehlbina, Čertova diera, Veľký vrch, Štátne, Horný hon, Kaprovské jazero, Tonkovské, Vrbina, Štrkové, Stredný hon, Šárad, Na lesnom, Pred Dunajom, Volský hon, Kalač, Dobytčia pastva, Trávnaté a Slané, Gálházske diely, Hostinské, Macovská tabuľa, Štrkovisko, Dlhý hon, Pasienky a Slané, Malomillérske

Miesto, okres Dunajská Streda:, 15 z 16

Pod záhradami, Tekereš, Vonkajšie pažitie, U ohrady, Dlháňske zeme, Vrbové, Pod záhradou, Pod záhradami, Banská dolina, Dolné hony, Pasienky, Dunajské polia, Feještov, Zátone, Dolné, Konokároš, Horná Margit, Millérov chrbát, Lúky, Ostrovné lúky, Krátky Bikalin, Pri maďarskom, Teplé blatá, Medzi árendovanými, Lúčne, Šašina, Hrudiny, Družstevné, Jazerná lúka, Petrovské, Pod záhradami, Pri šamorínskej ceste, Porkát, Vyhĺbené, Kerinc, Trávnatý, Stredné, Likóč, Stredný a Horný cíp, Staré Zeme, Pasienky, Hanmog, Chrastie, Pri hradskej, Ružové, Pastó majer, Pri hrádzi, Dolná zem, Dolný hon, Na prievoze, Hlavný cíp, Staré lúky, Chodníky, Krajné, Konopniská, Pod šamorínskou cestou, Pieskovište, Veľké jazero, Lúčne, Dolná Margit

Miesto, okres Dunajská Streda:, 16 z 16

Pod dedinou, Dolný cíp, Pri kanáli, Čeček, Dlhé tále, Kopcovité, Pri domoch, Pri kanáli, Pod tmavým, Prosinská, Pšeničné, Pri tomášovskej ceste, Stredný a Horný cíp, Petrovské, Kamenné, Želiarske, Kapuheľ, Čierne polia, Dlhé hony, Veľký Ďolč, Na štrkoviskách, Prídunajské, Pod vŕbami, Bélle pusta, Veľky hon, Nížiny, Gabčíkovo-Topoľníky, Drieňovské a ohradový hon, Kárasové, Zádunajské lesy, Čérsky hon, Bánovská dolina, Úrlava, Predné prutie, Kanál Kračany - Boheľov, Predný ostrov, Padaňské, Veľký hon, Pridunajské, Na čistinke, Spodná žila, Pasienok, Balogský les, Topoľové, Veľký les

miesto inde

Potôň (88x), Orechová Potôň (62x), Veľký Meder (61x), Horná Potôň (50x), Okoč (41x), Šamorín (41x), Vrakúň (41x), Gabčíkovo (38x), Veľké Blahovo (37x), Čečínska Potôň (34x), Lehnice (33x), Lúč na Ostrove (33x), Michal na Ostrove (32x), Dolný Štál (31x), Štvrtok na Ostrove (31x), Kľúčovec (29x), Jahodná (29x), Padáň (26x), Janíky (26x), Kračany (24x), Malé Blahovo (24x), Dolná Potôň (23x), Malá Lúč (22x), Vydrany (22x), Nový Život (21x), Kostolné Kračany (21x), Kráľovičove Kračany (21x), Topoľníky (21x), Blahová (20x), Boheľov (19x)
miesto v Potôň
miesto v Orechová Potôň
miesto v Veľký Meder

Podobné, okres Dunajská Streda:

1296x turistika, 945x miesto, 109x strom, 49x poľovnícky posed, 41x orientačný bod, 35x turistické informácie, 35x chranený strom, 17x vodárenská veža, 12x studňa, 12x prístrešok, altánok, 9x miesto na piknik, 8x orientačná mapa, 7x atrakcia, 7x ohnisko, 7x komín, 3x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Dunajská Streda

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-dunajska-streda.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.